1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания - гр. Горна Оряховица

nastaniavane ot semeen tipадрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Йордан Йовков” № 2
Ръководител: Магдалена Трайкова
тел.: 0879104268
email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

     

Същност:
      „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на младежи, отговаряща на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. 

      Цел:
      Предоставяне на сигурна и защитена среда за младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

      Услуги:
1. Всеки младеж получава услуги, съответстващи на неговите потребности;
2. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;
3. Образователни услуги съобразно индивидуалните възможности;
4. Грижи за здравето;
5. Социална рехабилитация;
6. Организация на свободното време и отдих;
7. Възстановяване и поддържане на контакти с родители, роднини и близки;
8. Осигуряване на безопасна и стимулираща среда за развитие;
9. Подкрепа на младежа за преоткриване и развиване на неговите способности и потенциал с оглед на успешно социално включване;
10. Други.

     
     Потребители:
   Младежи от 18 до 35-годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепяни в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

     Капацитет:
     Капацитетът на „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания” е 14 места.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица