1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

 

На територията на община Горна Оряховица са известни редица обекти от праисторическата, античната и средновековната епохи. Чрез археологически разкопки са проучени неолитно селище, късноантична и средновековна крепост „Ряховец“ и два късносредновековни некропола от с. Янтра.

 

Неолитно селище

През 1975-1976 г. по време на строителни дейности в северозападната част на Горна Оряховица е открито селище от втората половина на средния неолит. Проведени са спасителни археологически проучвания от Петър Станев и Васил Николов. Културният пласт е напълно разрушен, но въпреки това е установено, че селището заема площ около 5-6 дка. Открити са части от три жилища, кремъчни оръдия, останки от производствен процес, както и множество фрагменти от керамични съдове.

4.1

 

Късноантична и средновековна крепост Ряховец

 

Обектът е разположен на 2 км западно от гр. Г. Оряховица. Археологическите разкопки на крепостта започват през 1985 г. под ръководството на Йордан Алексиев, Хитко Вачев и Иван Бъчваров. Проучванията са съсредоточени в шест сектора: 1. южен, в който се регистрират жилищни землянки, две стопански постройки, част от голям металодобивен производствен комплекс и един некропол, състоящ се от 23 гроба; 2. централна–източна крепостна порта с две кули и прилежащата и източна крепостна стена; 3. западна порта; 4. северна крепостна порта с кула и част от северния зид по посока запад; 5. църква № 1 с два ктиторски гроба от ХІV в., разположена на най-високата точка на цитаделата, намираща се над южния район на крепостта; 6. късноантична вила от ІV в., разположена в източния район.

Според преданието тук се намира тарапаната (монетарницата) на българските царе. Крепостта е от особено важно значение, тъй като е разположена на главния път, свързващ Дунав с Червен и Търново като играе роля на северно защитно укрепление на столицата. Последните дни от съществуването й се свързват с Втория кръстоносен поход на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело през 1444 г.

4.2

 

Некрополи край с. Янтра

 

Обектът е разположен на 1,5 км южно от центъра на с. Янтра (община Г.Оряховица). През 1991 г. са проведени архелогически разкопки под ръководството на Иван Бъчваров. Проучени са два късносредновековни некропола от края на ХІV в. Разкритите гробове са общо 142, като погребенията са извършени по християнски обичай. Гробният инвентар е разнообразен, представен от: фрагменти от облекло (тъкани); накити за глава – прочелници, обеци и наушници;  накити за тяло и облекло – копчета, токи, коланни апликации, стъклени маниста и пръстени.

4.3

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица