1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

с. Стрелец

 

кметски наместник  Райна Стоянова Цветкова       тел: 06178 / 2 220-кметство; 2 320-секретар

 

Село Стрелец е разположено североизточно на 25 км от административния център град Горна Оряховица, върху хълмисто плато, съставляващо част от Предбалканската верига.

Надморската му височина е от 270 до 450 м. Наличието на богат и интересен горски фонд, чистият въздух и водните запаси са предпоставка за запазване на селото и утвърждаването му като естествена база за почивка, профилактика и лечение на някои белодробни заболявания на деца и възрастни.

Селото е възникнало и добило своето развитие сред огромни горски масиви през ХVIIIв. в непосредствена близост до пътя, свързващ градовете Попово и Свищов, преминаващ през местностите "Клиседжик", "Коджаекин", и "Еренбунар".

Благоприятните природо-климатични условия и дадености облагодетелстват развитието на лова, овцевъдството, говедовъдството и пчеларството.

Местното население главно турско се отличавало като добри овощари, производители на маджун и пчелен мед. Цели местности са облагородени с круши, зарзали, ябълки и сливи. Във всяка къща е имало пчелин.

През втората половина на ХІХ в. в селото се заселват първите български семейства главно от Еленския балкан и голяма част от заселилите се фамилии носят името на селището от което идват. Първите родове заселили селото са Чамурови, Крушеви, Щиркови, Мъжлекови, Мердански и Трънкови.

Първите родове Чамурови и Крушеви са произвеждали сапун, а по-късно 14 коларо-железарски работилници произвеждат и ремонтират волски, биволски и конски каруци.

Развива се бъчварството и дограмаджийството.

След 70-те години на ХІХ в. започва бурно развитие на селото. Голяма част от земята е разпределена и обработена. Много жители на селото, главно мъже, заминават градинари в Унгария, Австрия, Германия и Австралия. С дарения и доброволен труд са построени църква, читалищна и кооперативна сграда, училище.

Подходящата природа, свежият въздух (еднакъв с този на Арбанашкото плато), наличието в района на четири язовира и свободни жилищни ресурси, правят с. Стрелец потенциален привлекателен кът за отдих, туризъм и спортен риболов.

Видове територии и начин на ползване Дка Относителен дял
Земеделски територии 19187 69,73%
Горски територии 6336 23,03%
Населени места и други урбанизирани територии 1635 5,94%
- гробища и извънселищни паркове 3
Водни течения и водни площи 223 0,81%
- язовири, водоеми, канали 223
Територия за транспорт и инфраструктура 136 0,49%
- републиканска пътна мрежа 136

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Превод

EnglishBulgarianDanishFrenchGermanItalianRussianSpanish

ВАЖНО

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци в Горна Оряховица Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна…

Сигнали за корупция

 • Телефон: 0618 21506
  Е-mail:
  korupcia@g-oryahovica.org

Карта на Горна Оряховица

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица