1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти за наредби - 2017г.

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2017 г.
Проекти за наредби                                                            дата
Предложение относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гора Оряховица 21.04.2017г.
Справка за постъпили предложения към предложението за приемане на Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 12.04.2017г.
Предложение към проекта за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  27.03.2017г. 
Предложение и мотиви относно изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Горна Оряховица  06.03.2017г.
Справка за постъпили предложения към проекта за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 06.03.2017г. 
Мотиви към проекта за изменение в изменение на Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Горна Оряховица 01.03.2017г.
Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Горна Оряховица 01.03.2017г.
Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, саглъсно чл. 9 от ЗМДТ 17.02.2017г.
Предложение относно изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Горна Оряховица 16.02.2017г.

Справка за постъпили предложения към проекта за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица

10.02.2017г.
Проект на Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 23.01.2017г. 
Мотиви към Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  23.01.2017г. 
Доклад на кмета на Общината инж. Добромир Добрев относно проект за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  23.01.2017г. 
Справка за постъпили предложения към проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица 17.01.2017г. 
Предложение относно изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 17.01.2017г. 
Приложение към предложението за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 09.01.2017г. 
Предложение за изменение в наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   09.01.2017г. 
Мотиви към проект за изменение в наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица  09.01.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица