1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти за наредби - 2019 г.

 

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2019 г.

 

Проекти за наредби                                                                                                                    дата

 

   
   
   
Предложение за допълнение и мотиви за приемане на допълнение и изменение на Наредба за управление на търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия 04.12.2019г.
Формуляр 4 към Наредбата 08.11.2019г.
Формуляр 3 към Наредбата 08.11.2019г.
Формуляр 2 към Наредбата 08.11.2019г.
Формуляр 1 към Наредбата 08.11.2019г.
Приложение 3 към Наредбата 08.11.2019г.
Приложение 2 към Наредбата 08.11.2019г.
Приложение 1 към Наредбата 08.11.2019г.
Проект на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица 08.11.2019г.
Предложение и мотиви относно изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица 08.11.2019г.

Предложение и мотиви относно изменение в Наредбата за реда за предобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

09.08.2019г. 
Предложение за изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица 06.08.2019г.
Частична оценка на въздействието на Наредбата за условията и реда за езползване на обекти, собственост на Община Горна Оряховица 02.08.2019г.
Мотиви към прокта за Наредбата за условията и реда за използване на обекти, собственост на Община Горна Оряховица 02.08.2019г.
Проект на Наредбата за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Горна Оряховица 02.08.2019г.
Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Горна Оряховица  02.08.2019г.
Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 24.07.2019г.

Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл 9 от ЗМДТ

03.06.2019г.

Проект на решение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица

 15.05.2019г.
Предложение за изменение в Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Горна Оряховица  25.04.2019г.
Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ  01.03.2019г.
Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 20.02.2019г. 
Частична оценка на въздействието 20.02.2019г. 
Мотиви към проекта на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 20.02.2019г. 
Предложение за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 20.02.2019г. 
   
   
 
   
 
 
   
   
 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица