1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Горна Оряховица обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

sn.InternetСъветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители от всяка административна област.

Процедурата са избор на членове на Съвета на децата е утвърдена от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Според нея кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на подадените от всички общини кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво. Комисия, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата.

Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

         Община Горна Оряховица отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

   Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления. Документите на кандидатите се подават в Община Горна Оряховица в срок до 24 май 2017 г. Подробна информация за процедурата е публикувана в прикачените файлове.

 

 

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (Формуляр за кандидатстване от името на организация.doc)Формуляр за кандидатстване от името на организацияВръзки с обществеността35 Kb31.03.2017 14:38
Изтегляне на файла (Формуляр за индивидуално кандидатстване.doc)Формуляр за индивидуално кандидатстванеВръзки с обществеността32 Kb31.03.2017 14:38
Изтегляне на файла (ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ.pdf)Процедура за избор на членовеВръзки с обществеността682 Kb31.03.2017 14:38
Изтегляне на файла (ПИСМО-ПОКАНА.pdf)Писмо-поканаВръзки с обществеността1352 Kb31.03.2017 14:37

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица