1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Горна Оряховица стартира дейности по нов социален проект

ЛогоЕвроОбщина Горна Оряховица стартира 6271
дейностите по Проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е разработен от Община Горна Оряховица, одобрен е и стартира със сключен Административен договор между Министерство на труда и социалната политика, в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Горна Оряховица. Стойността на проекта е  277 717,68 лв. - безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР“ 2014-2020. Проектът ще се реализира в гр. Горна Оряховица, с. Върбица, с. Правда, с. Първомайци и с. Драганово.

Целта на Проекта е връщане на пазара на труда на 20 лица, полагащи грижи за близките си с увреждания чрез наемането им като архивари и технически сътрудници за период от 6 месеца. За полагането на заместваща грижа, ще бъдат наети други 20 лица като болногледачи и всеки от тях ще се грижи за минимум двама потребители.

По проекта ще бъде организирано обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова на 20 неактивни лица, част от професия „Болногледач“, специалност „Здравни грижи“.

Предвидено е обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на хора с увреждания и хора, полагащи грижи за зависими членове на семейства.

В съответствие с нуждите на целевите групи, ще бъде организирана нова услуга по предоставяне на почасови интегрирани здравно- социални услуги, чрез мобилни екипи на хора с увреждания, самотни възрастни хора, хора, зависими от грижи, семейства в риск. 

Проектът стартира на 05.04.2017 г. и продължителността му е 20 месеца.

 

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (proekt.pdf)Информация за проектаВръзки с обществеността139 Kb 7.04.2017 17:44

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица