1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Контейнерите за битова смет няма да се изхвърлят, ако в тях има строителни отпадъци

stroitelni otpadaciКонтейнерите за битова смет няма да се обслужват от сметопочистващата фирма, ако в тях се изхвърлят строителни отпадъци. По-строгата мярка се налага, заради продължаващата тенденция в контейнерите за твърди битови отпадъци да се изхвърлят отпадъци от строителни дейности. Еколозите от Община Горна Оряховица са изготвили съобщения, които се дават на управителите на етажни собствености, в които са посочени глобите за нарушителите, както и контактите на фирмата, която е ангажирана с депонирането на строителни отпадъци.

С глоба от 300 до 1 000 лв. за физически и от 1 400 до 4 000 лв. ще бъдат наказвани нарушителите, изхвърлящи строителни и битови отпадъци на нерегламентирани места, напомнят еколозите от Общината. Санкциите са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица.

Все по-често екоинспекторите при ежедневните си проверки констатират нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, вследствие на ремонтни дейности, които през този период се увеличават. Еколозите напомнят на гражданите, че изхвърлянето на строителни отпадъци се извършва в специални контейнери, които се доставят от фирма „Кънстракшън Уест“ ООД“ след предварителна заявка. Тя може да бъде направена на телефон 0988801321. Ако желаят гражданите сами могат да транспортират строителните си отпадъци до депото на фирмата, което се намира в района на бившия домостроителен комбинат в Горна Оряховица. Изхвърлянето на строителните отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено, припомнят екоинспекторите.

Междувременно в Горна Оряховица вече са разположени новите цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Горна Оряховица. Те са собственост на фирма “Еко Партнърс България“ АД, с която Общината има сключен договор. Доставени са 116 зелени и 116 жълти контейнера. На 88 места в Горна Оряховица са разпределени по един жълт и по един зелен контейнер. Останалите съдове за разделно събиране на отпадъци ще бъдат разпределени в четирите големи кметства на общината – Долна Оряховица, Драганово, Първомайци и Поликраище.

Новите контейнери са тип „иглу”, като целта е да не се разпиляват отпадъците.

За улеснение на гражданите, Община Горна Оряховица инициира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Инициативата ще се проведе на 13 май (събота). Различното този път е, че пунктът за събиране на старите ел. уреди ще бъде мобилен и те ще могат да се вземат от домовете на гражданите. За тази цел, желаещите да предадат старото си оборудване, трябва предварително да заявят това на тел. 0618 605 01 вътр. 117. Единственото условие е в деня на акцията, старите ел. уреди да бъдат изнесени на улицата пред домовете на гражданите.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица