1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ДГ "Ален мак" домакинства форум "Дигиталните технологии в образователния процес на детската градина"

19179476 10207130733225465 1471022104 oОт 12 до 14 юни Велико Търново бе домакин на Десета национална научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ под егидата на Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието, във връзка със 135 години предучилищно образование в България.

На 13 юни ДГ „Ален мак“ в Горна Оряховица бе домакин на дискусионен форум на тема „Дигиталните технологии в образователния процес в детската градина“. Във форума участваха 38 учители и директори от детски градини от различни краища на България. Милка Тодорова и Татяна Митева, старши учители в ДГ „Ален мак“, презентираха пред гостите как протича образователния процес с децата от 3 до 7 годишна възраст, с помощта на интерактивната дъска и информационните технологии в интернет, програмируемата играчка - пчеличката Bee-Bot, опростен интерфейс. Представиха какво използва системата за въвеждане на информационните технологии – интерактивна дъска, компютър, проектор, дистанционно управление, мишки за учителя и децата, стило или само детското пръстче; софтуерна програма „Енвижън“, онлайн видео-уроци „Уча. се“, ИТИ в образователния процес в детската градина на издателство „Изкуства“, организиране на онлайн пространство в платформата One Drive, създадени да улеснят работата на учителя и да осигурят активно участие на децата в образователно-възпитателния процес.

Дискутирани бяха въпроси свързани с ежедневното ползване на интерактивната дъска; колко деца максимум могат да участват едновременно при работа с нея; успяват ли да се ориентират при работа с Bee Boot; как успешно може да се въведат дигиталните технологии за да бъде ефективен образователният процес; кои софтуерни продукти се използват най-често в практиката на градината; на какъв принцип работи устройството за измерване на шума в групата; какво е отношението на родителите към прилагането на дигиталните технологии в детската градина. 

Според участниците във форума информационните и комуникационни технологии помагат на децата да се фокусират, да развиват психичните процеси мислене, памет, въображение, творчеството, внимание, да стимулират емоционалното и интелектуално им развитие за овладяване на знания, умения и отношения, окуражават работата в екип и развитие на „Аз-а“. Използването на дигиталните инструменти може да допълни останалите образователни и възпитателни методи така, че да помогне както на детето, така и на учителите.

Обобщени бяха предложения, отнасящи се до нормативната уредба по дискутираните въпроси. Чрез Националната програма на МОН „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ да се финансират на 100% детските градини, а не както е записано в програма – внедряване на модерни технологии за обучение в минимум 15% от институциите от системата на предучилищното образование, без дори да е посочено на какъв принцип, по какви критерии ще бъдат избрани тези 15% от институциите. Да се дава предимство на участието на детските градини при изработване на проекти, свързани с дигитални технологии и обучения.

Информация и снимки:ДГ "Ален мак"

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица