1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стартира изграждане на канализация по ул. „Иван Момчилов” в Горна Оряховица

DSC 0343Започна изграждането на канализация по ул. „Иван Момчилов” в Горна Оряховица. Улицата е една от основните пътни артерии в Източната промишлена зона на града. По традиция изкопните работи започнаха с ритуално разбиване на шампанско от кмета инж. Добромир Добрев и инж. Димитър Ангелчев - представител на фирма „Еко традекс груп” АД гр. Хасково, която ще изгради канализацията.

Участъкът по който ще се работи е с обща дължина 1 137,5 м. По протежението му се намират близо 30 фирми и организации.

Началото на изкопните работи е от кръстовището на ул. „Иван Момчилов” с ул. „Цар Освободител” (Колдъс) нагоре към кръстовището със „Свети княз Борис I”. Ще се работи на къси отсечки (от шахта до шахта, което е 50 м). След подмяната им, изкопът ще се зарива и тогава ще се продължава напред. Така възможността да се блокира напълно достъпа до някоя фирма е минимална и ако все пак се наложи, ще е за съвсем кратко време. Ще се работи в едното платно, така че улицата няма да се затваря напълно и ще е проходима, като движението ще се регулира със светофари. Още от утре – 4 юли ще започне регулиране на движението със светофар. Изкопите ще бъдат оградени с метални пана, а нощем светофарът ще работи на жълта мигаща светлина. По време на работа, при необходимост, движението на автомобили ще бъде спирано вечер в часовете от 18.00 до 21.00 ч. Идеята през работно време, да не се нарушава дейността на фирмите, намиращи се на ул. „Ив. Момчилов”. Преди започване на работа по всеки участък, съответната фирма ще бъде уведомявана предварително, за да направи съответната организация на работата, докато траят ремонтните дейности.

Предвижда се полагането на канализацията да приключи за около три месеца. Проектът предвижда и изграждане на 48 дъждоприемни и 27 ревизионни шахти, както и 30 сградни отклонения.

Каналиацията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Стойността е 1 167 000 лв. с ДДС. След полагането и зариването на тръбите, фирмата ще асфалтира разкопаната част. Освен отклоненията към съществуващите фирми, ще се предвидят и няколко отклонения за бъдещи инвеститори в района.

Изграждането на канализация по улицата е първият етап от реконструкцията й. След това ще се премине и към пълно преасфалтиране, изграждане на тротоари и подмяна на уличното осветление. Вторият етап се реализира с проект, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Стойността му е 1 617 530 лв.

DSC 0373 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица