1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Общината набира желаещи за доброволното формирование „Раховец”

dobrovolciОбщина Горна Оряховица набира 11 човека, които желаят да станат част от екипа на доброволното формирование „Раховец”. Сформирането на доброволния екип е на основание на чл. 41 от Закона за защита при бедствия и във връзка с Решение № 769 от 17.02.2011 г. на Общински съвет – Горна Оряховица.

Доброволец може да стане всеки на възраст от 18 до 60 години, физически и психически здрав, работещ или безработен, включително и пенсионер; не осъждан за умишлени престъпления от общ характер, с умения за работа в екип и при усложнена обстановка. С всеки доброволец се сключва договор, след което той ще бъде обучен и регистриран в Регистъра на Министерството на вътрешните работи.

         Всеки член на формированието е застрахован срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения, и е осигурен за всички осигурени социални рискове. Оборудва се с необходимата екипировка.

         Заплащането по време на обучение и при непосредствено участие в спасителни акции ще се извършва съгласно Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143/20.06.2008 г.

Кандидатите за доброволци трябва да представят:

1. Заявление по образец
2. Свидетелство за съдимост
3. Медицинско свидетелство
6. Снимка /паспортен формат/

 

Заявления по образец се получават от Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общината. Комплектоване на документацията и разясняване на процедурата се извършват  в сградата на Общинска администрация  стая № 309.

Телефон за контакт: 0888 663 933 Йордан Йорданов

Заявлението може да се изтегли от интернет страницата на Общината в секция „Важно”

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (Zajavlenie za dobrovolci.pdf)Заявление за включване в доброволното формированиеВръзки с обществеността44 Kb19.07.2017 09:59

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица