1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Горна Оряховица ще си сътрудничи с Национален младежки форум

20227730 1781283648556103 1751529973 oСпоразумение за партньорство подписаха Община Горна Оряховица и Национален младежки форум – София. Това стана по време на среща във Велико Търново, провела се под домакинството на кмета на старата столица инж. Даниел Панов. Основна тема на срещата бе развитието на младежката политика на местно ниво. Представени бяха дейността и основните цели на Национален младежки форум, както и проектът „Насърчаване на включването на младите хора и младежките организации в процеса на формулиране на политиките и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво”. На срещата присъстваха представители на Управителния съвет на Национален младежки форум, на общини, младежки медиатори и активни местни младежки организации. Община Горна Оряховица бе представена от заместник-кмета Йорданка Кушева и Милена Николова – директор на дирекция „Образование, култура, младежки дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки”.

В подписаното споразумение за партньорство е записано, че Националния младежки форум ще продължи да работи с младите хора и младежките организации за развиване капацитета на младежкото представителство и младежкото включване при вземане на решения, както и да изпраща актуална информация на Общината за развитието на младежката политика и младежкото овластяване. Община Горна Оряховица от своя страна ще работи за включване на младите хора в процеса на взема на решения, чрез участие на младите хора в различни дискусии, работни групи, комисии и други форми, свързани с управлението на Общината и нейните ресурси. Общинското ръководство ще работи и за синхронизиране на младежката политика, младежкото включване и младежкото овластяване с други общини в България.

По време на срещата във Велико Търново заместник-кметът Йорданка Кушева представи пред присъстващата аудитория, сформираният в Горна Оряховица Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Кмета на Общината. С дейността си консултативният съвет ще подпомага Кмета при провеждане на общинската политика за младежта. Младежкият консултативен съвет е сформиран с решение на Общинския съвет и в състава му влизат представители на институции, младежки и неправителствени организации. Съветът ще участва също и в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на младежките инициативи и ще координира и съдейства за изпълнението на проекти, свързани с младежката политика на национално и регионално ниво.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица