1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстои встъпителнапресконференция по проект за енергийна ефективност на сграда за социални услуги

logo EUОбщина Горна Оряховица организираlogo OPRR встъпителна пресконференция за представяне на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна Оряховица”. Публичното събитие ще се проведе на 01.08.2017г. от 11.00ч. в Пресклуб на БТА – град Велико Търново. На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта. Проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.. Административния договор за изпълнение на проекта е сключен на 18.04.2017г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (preskonferencia.pdf)Информация за предстояща пресконференцияВръзки с обществеността187 Kb28.07.2017 16:06

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица