1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Нов социален проект стартира в община Горна Оряховица

140725287245008Проект, предоставящ услугата „Социален асистент”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика ще се реализира в община Горна Оряховица. Проектът е на неправителствената организация Сдружение „Алфа клуб” и стартира от началото на август.

Проектът е подкрепен от общинска администрация в лицето на кмета инж. Добромир Добрев. По думите на градоначалника, това е поредното доказателство за доброто партньорство между Общината и неправителствените организации. Инж. Добрев изрази задоволство, че създаденото партньорство между местната власт и неправителствената организация в подкрепа на хората в неравностойно положение, е получило висока оценка и на държавно ниво.

Проектът ще продължи до края на годината, като през това време социалната услуга ще се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” към МТСП. Потребителите на социалната услуга ще получават помощ в ежедневието, в зависимост от конкретните нужди и различни консултации.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица