1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Одобриха две заявления за интерес на Община Горна Оряховица по Програма Интеррег VA Румъния–България

20624205 1718913588152721 80348592 nДве заявления за интерес на Община Горна Оряховица по Програма Интеррег VA Румъния – България са одобрени. Това стана по време на деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., което се проведе на 2 август в Букурещ, Румъния. От българска страна то бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Участие в заседанието взе и Областният управител проф. д-р Любомира Попова. Присъстващите одобриха 140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро от общо 228 подадени заявления в рамките на първата фаза от кандидатстване. Крайният срок за подаване на проектните предложения по втората стъпка от кандидатстването по Третата покана е 16 октомври 2017 г. 140-те проектни идеи са насочени към области като транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм, риск в района на Румъния-България. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г.

Първата проекта идея „Иновативен подход за насърчаване на културно-природното наследство в трансграничния регион България-Румъния“ е съвместна с Рошиори де Веде. По време на общата си работа Рошиори де Веде и Горна Оряховицате са изправени пред някои проблеми, като липса на туристическа инфраструктура, както и ниско ниво на съвместни инициативи за използването на богатото наследство и традиции в двете общини. Резултатът за тях от реализирането на този проект би било запазването и популяризирането на историческото и културното наследство на района. В същото време проектът има за цел да повиши конкурентоспособността на Горна Оряховица и Рошиори де Веде, като направи двата града по-привлекателни за туристите от трансграничния регион. Предложеният проект има пряко въздействие върху трансграничния регион, тъй като цели да приложи нов подход за предоставяне на услуги в туризма чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и съоръжения, както и иновативни високотехнологични методи за рекламиране на региона. Тези нови методи ще увеличат туристическия потенциал и инвестиционните възможности в целия трансграничен регион, тъй като ще се реализира нетрадиционен подход, като се създадат два иновативни виртуални музея. Те ще разполагат със съвременно оборудване, за да се осигури по-добро обслужване в региона, както и проекция на 3D видеоклипове като новаторски подход в популяризирането на региона. Проектът е иновация в областта на туристическия подход в трансграничния регион. Иновативният подход на 3D рекламни видеоклипове от висок клас ще повиши интереса към културните и природни забележителности на региона. Общият бюджет на проекта е 1 428 000 евро с ДДС,

Втората проекта идея „Подобряване на трансграничната транспортна инфраструктура за свързване на хора и стоки между третични възли и инфраструктура за “ТЕN-Т” (Трансевропейска транспортна мрежа) ще се реализира на територията на Горна Оряховица и Калафат. Настоящият проект е съсредоточен върху два основни проблема, пред които са изправени териториалните възли Калафат и Горна Оряховица. Лошото качество на второкласните и третокласни пътни мрежи води до по-големи рискове от злополуки, задръствания и т.н. Когато тези пътища пресичат териториалните възли на Калафат и Горна Оряховица, те създават замърсяване на въздуха и лоши условия на живот за гражданите и цялото население на Общините.

Основната цел на проекта е да се подобри свързването на целевите третични възли (Калафат и Горна Оряховица) от трансграничния регион към основната и всеобхватна инфраструктура TEN-T, като се прилага подход, ориентиран към Дунав, за планиране на инфраструктурата.

Приблизителната обща дължина на модернизирани пътища е 6,6 км. 2 км е от тях е на територията на Горна Оряховица (път III-514, от км 39 + 200 до км 41 + 200), което е участък от ул. „Св. Княз Борис I” в индустриалната зона на града, 4,6 км е от околовръстния път на Калафат. Индикативният бюджет на проекта е 7 850 000 евро .

Към настоящия момент по Програма Интеррег VA Румъния - България са сключени 79 договора за финансиране с бюджет от 102 милиона евро, което е повече от 50 % от разполагаемия бюджет на програмата, стана ясно по време на заседанието, провело се в Букурещ.

Разполагаемият бюджет по третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния - България е на обща стойност от 109 516 290 евро, разпределени в съответните приоритетни оси: Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион" - 59 281 580 евро, Приоритетна ос 2 „Зелен регион" - 34 463 972 евро и Приоритетна ос 3 „Сигурен регион" - 15 770 737 евро.
Насоките за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на програмата http://www.interregrobg.eu/en/.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица