1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Инж. Добромир Добрев подписа в Брюксел Декларация за присъединяване към Кохезионния алианс

19d5fab9-1f0f-47b9-90a2-993975e2dbb2Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев подкрепи с подписа си Декларацията да присъединяване към Кохезионния алианс. Градоначалникът, заедно с група български кметове, участваха в пленарната сесия на Комитета на регионите на ЕС в Брюксел, която се проведе на 22 и 23 март. Всички те подкрепиха документа, чието официално подписване бе на 22 март вечерта в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

„Политиката на сближаване (кохезия) е основната европейска инвестиционна политика за постигане на целта за икономическо, социално и териториално сближаване, залегнала в договора за ЕС. Така политиката на сближаване носи ясна добавена стойност, създавайки работни места, осигурявайки устойчив растеж и модерна инфраструктура, преодолявайки структурните пречки, укрепвайки човешкия капитал и подобрявайки качеството на живот. Тя дава възможност и за сътрудничество между регионите, градовете и общините от различните държави членки, както и сътрудничество с частния сектор, институциите на знанието и социалните партньори на регионално равнище“, се казва в декларацията. „Като Алианс за сближаване работим заедно за постигане на силна политика за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз след 2020 г. Затова се обявяваме в подкрепа на следните принципи и призоваваме представителите на всички институции на европейско, национално, регионално или местно равнище, гражданското общество и предприятията да направят същото през идните месеци. Работим за дългосрочна инвестиционна политика за всички региони в Европа, преодоляване на икономическото, социалното и териториалното разделение, да продължи ефективната политика, разполагаща с достатъчно ресурси – най-малко една трета от бъдещия бюджет на ЕС, укрепване на принципа на партньорство и ориентирания към местните условия подход чрез засилване на ключовата роля на местните и регионалните власти“, пише още в документа, подкрепен в Брюксел с подписите на групата български кметове.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица