1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Одобриха кадастралната карта и кадастралните регистри на Горна Оряховица

agkk logoСъс заповед № РД-18-1539/31.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия и кадастър и на основание на чл. 49 , ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на град Горна Оряховица. Заповедта е обнародвана в бр. 81 на Държавен вестник на 02.10.2018 г., влиза в сила от деня на обнародването й и не подлежи на обжалване.

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, след одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват.

При необходимост от скици по кадастралната карта и кадастралните регистри, гражданите трябва да ес обръщат към Служба по геодезия и картография във Велико Търново.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица