1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” с отлични резултати от дейностите по Програма „Еразъм+”

DSC07297В резултат на спечелен двугодишен европейски проект по програма „Еразъм+” Ключова дейност 1, сектор „ПОО“, проект номер 2017-1-BG01-КА102-035941 „Усвояване на европейския опит в подкрепа на младите хора – шанс за успешна професионална реализация” на стойност 114 484 евро, през юни 2017 беше сключен договор с ЦРЧР и проектът стартира. Участниците в него са 40 ученици от специалностите „Електрически инсталации”, „Електроенергетика”, „Възобновяеми енергийни източници”, „Компютърна техника и технологии“ и „Системно програмиране“.

На 17 ноември 2018 година участниците по проекта отчетоха отлични резултати по две мобилности – мобилност I в град Портсмут, Англия и мобилност II в гр. Малага, Испания.

На събитието, което се проведе в училище, присъстваха както участниците в проекта, така и представители от родителите, от фирма „Елимекс“, от настоящото и бившето ръководство на училището, настоящи и бивши учители, хора от обществеността.

Учениците представиха с презентации и текст резултатите от свършената работа по проекта.

Практиката на първата група се проведе в периода от 01.04.2018 до 21.04.2018 г. за учениците от ХІ и ХІІ клас в гр. Портсмут, Великобритания.

В рамките на три седмици 15 работни дни – по 6 часа на ден групата ученици проведe своята практика. Мобилността бе организирана от партньорите от TRAINING VISION под формата на две основни дейности: практики, професионални визити и семинари. Всеки ден групата ползватели заедно с ръководителите и представителите на TRAINING VISION - Кимбърли, Мая и Фредерика, посещаваха предприятията и участваха в дейностите, които бяха предвидени. Задължително във всяка от фирмите имаше ръководител, който координираше и организираше дейността ни през цялото време.

Практиката на втората група се проведе в периода от 26.08.2018 до 15.09.2018 г. за учениците от ХІ клас в гр. Малага, Испания.

В рамките на три седмици 15 работни дни – по 6 часа на ден групата ученици проведоха своята практика. Мобилността бе организирана от партньорите от TRIBEKA под формата на две основни дейности: практики, професионални визити и семинари. Всеки ден учениците, заедно с ръководителите и представители на TRIBEKA, посещаваше предприятията и участваше в дейностите, които бяха предвидени. Задължително във всяка от фирмите имаше ръководител, който координираше и организираше дейността през цялото време.

Работата в чуждоезикова среда и при двете мобилности обогати и усъвършенства езиковите компетенции на учениците и увеличи добрите междукултурни връзки, впечатленията за традициите, начина на живот и дейност в Англия чрез културните визити в Портсмут, Оксфорд и Лондон, както и в Испания с културните визити в Малага, Гибралтар, и Гранада.

Проведените обучения и практики приключиха с Удостоверения за извършено обучение по професионална подготовка. След успешното приключване на практиката, учениците получиха Еuropass Мобилност на BG и EN и Сертификати от проведена практика от партньорската организация Training Vision Ltd, Tribeka и техните партньори, а след попълване на втория тест по английски език бяха оценени и получиха Сертификат за придобито ниво по английски език.

След завръщането на всяка група и периодично бяха организирани срещи с ученици, учители, родители, работодатели, на които бяха представени резултатите от реализацията на проекта и ползите от подобни практики. Резултатите от проекта бяха отчетени и пред регионалните медии.

За участниците в проекта тази практика е много важна за личностното и професионалното им израстване. С усъвършенстването на професионалните знания и умения и усвояване на европейските иновации, учениците ще имат шанс за бърза и успешна интеграция на българския, европейския и международния пазар на труда.

Информация: ПГЕЕ "М. В. Ломоносов" - Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица