1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Препарат срещу обледяване е поредната мярка на Общината за подобряване качеството на въздуха

20181130 144149Община Горна Оряховица експериментално тази зима, частично ще използва химичен препарат против обледяване на главните улици и тротоарите към тях. Препаратът образува защитен слой, който предпазва от заледяване. Това е поредната мярка от общинската програма за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Повишените нива на фини прахови частици, които се наблюдават през последните дни са в резултат на падналата гъста мъгла, която задържа замърсителите в приземните слоеве. Средно дневната норма на ФПЧ е 50 микрограма на 1 куб. м. въздух. Превишаване нивата на ФПЧ в Горна Оряховица се наблюдава само през отоплителния сезон – от края на ноември до средата на март, от което може да се направи извод, че основен замърсител на въздуха е битовото отопление, уточняват еколозите.

Служители от общинска администрация извършват ежедневни проверки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в печките за битово отопление, като например текстилни отпадъци, стари дрехи, обувки, гуми и др. Паралелно с това, служителите разясняват на гражданите за вредата от използване на нискокалорични въглища с високо съдържание на сяра и пепел, както и неизсушени дърва. Съгласно наредбата за управление на отпадъците е забранено нерегламентираното изгаряне на всякакви видове отпадъци (текстилни, гуми и др.).

Общината има готовност да кандидатства с проекти по Оперативна програма „Околна среда“ за мерките за подобряване качеството на въздуха, които ще бъдат одобрени и финансирани от програмата.

20181130 143159

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица