1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Интересно решение за развитие на крепостта Ряховец като туристически обект предлагат проектанти

DSC 0721Иновативно, модерно и много интересно решение за крепостта Ряховец край Горна Оряховица предлага екип от проектанти. То бе представено пред обществеността по време на обществено обсъждане в Зала 1 на Общината.

Крепостта Ряховец има всички дадености да се превърне в уникален за България исторически, културен и туристически център. Той ще бъде единствен поне на този етап за страната и ще съчетава по естествен начин и без бутафория природните дадености с богатото историческо и археологическо наследство на региона. Тази идея представиха консултантите, които изготвят проекта, с който ще се кандидатства за финансиране по процедура „Развитие на туристическите атракции”, ос „Регионален туризъм” на Оперативна програма „Региони в растеж”. Проектът бе представен пред обществеността, за да се потърси не само одобрението на горнооряховчани, но и идеи, с които да се обогати предложението на консултантите от „Евро Линк и Ко” ООД.

Общината ще се цели в максималната финансова рамка по тази ос на Програмата, а тя е 9,5 милиона лева. От тези средства безвъзмездната помощ варира от 50 до 85%, а останалите се осигуряват чрез нов финансов инструмент – вид дългосрочен нисколихвен кредит, чрез който се подпомагат подобни проекти, които имат бизнес потенциал, но не са изцяло с бизнес насоченост, обясни управителят на „Евро Линк” Кръстина Галова.

Проектът за крепостта Ряховец беше представен от архитект Драгомир Йосифов. Той е разработен така, че да може да се реализира на няколко етапа. Дори и да не се получи пълно финансиране, може да се започне от най-важните елементи и впоследствие да се надгражда. На първо място трябва да се изгради пътна инфраструктура. В момента крепостта е недостъпна и си е истинско приключение да се стигне до там, подчерта арх. Йосифов. Без да постигнем достъпност, няма как да се реализира нищо от останалите идеи, смята той.

Пътят, който се предвижда, започва от сегашното сметище и стига до подножието на крепостта. Ще има едно премостване на значителна падина, но въпреки това е най-евтиният и кратък вариант с оглед на терена.

Останалите две фази от проекта са за обособяване на зона за обществено обслужване в началото на пътя и приемна зона до самата крепост. Зоната за обществено обслужване е в границите на сегашното сметище, където след рекултивация трябва да се изгради парк. За самата рекултивация се очаква финансиране от ПУДООС. В тази зона се предвиждат достатъчно интересни места, за да се задържат потенциалните посетители на крепостта и тяхното посещение да не бъде само за бърза обиколка на откритото от археолозите. Интересно решение за представянето на самата крепост имат проектантите. Арх. Йосифов подчерта, че е против бутафорните възстановки и предлага интерактивно пресъздаване на живота от различните исторически пластове, открити на Ряховец. Със специални очила и чрез съвременна техника посетителите ще могат да попаднат в света на античността или средновековието, без да се нарушава автентичността на останките, разкрити от археолозите.

Всеки един елемент от проекта е съгласуван с Министерството на културата и Националния институт за недвижимото културно наследство. Има още съгласувателни процедури за различните типове собственост на земята и оформянето на един общ парцел, който да влезе в Общия устройствен план на Горна Оряховица. От тук нататък предстои кандидатстване пред Оперативната програма и при одобрение – изготвяне на инвестиционен проект и реализация на идеите на проектанти – цялостно или на етапи.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица