1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

На 15 август ще тестват сирените на Петролна база – Поликраище

980x551 1506926931Тест на локалната система за оповестяване в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Петролна база – Поликраище ще се проведе на 15 август от 11.30 ч. до 12.00 ч. Предстоящият тест ще включва излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка, информират от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на МВР, с цел да не се допускат стресови ситуации и паника сред населението. Тестът на сирените е в рамките на интегрирането на Локалната система за оповестяване в петролната база в селото и Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейности в обекти по чл. 35 от Закона за защита при бедствия, която представлява опасност от възникване на бедствие, изграждат и поддържат локални системи за оповестяване на населението в застрашените населени места съгласувано с МВР и имат задължение на ги интегрират с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ реализира проект за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на територията на петролна база – Поликраище, като в изпълнение на чл. 36, ал. 2 от Наредбата, МВР съгласува етапите на инвестиционното проектиране и изграждане на Локалната система за оповестяване.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица