1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/goadmin/public_html/gorna/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.g-oryahovica.orgimages/саниране.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/goadmin/public_html/gorna/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Notice: Undefined offset: 0 in /home/goadmin/public_html/gorna/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 456

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/goadmin/public_html/gorna/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.g-oryahovica.orgimages/саниране23.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/goadmin/public_html/gorna/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Notice: Undefined offset: 0 in /home/goadmin/public_html/gorna/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 456

Започва санирането на нови 3 многофамилни жилищни сгради в Горна Оряховица

саниранеВ нов етап влезе проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица". След като на 14 май Община Горна Оряховица сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проектът премина в следващата си фаза. На 23 август бе сключен договор за инженеринг между Общината и изпълнителите. Първата стъпка от възложения договор е фазата „Проектиране”. Проектът е с наименование BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”. Срокът на изпълнението му е 30 месеца.

 

саниране23

 

Дейностите, които са включени по проекта са: организация и управление на проекта; инженеринг; оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществени изисквания към строежите; упражняване на строителен надзор; одит.

От проекта ще се възползват три блока на улиците - "Росица" №2,4,6,8 ; "Камчия"№4,6,8 ; "Генерал Скобелев" №6,8 с общо 62 апартамента.


Ремонтните дейности по проекта ще включват
-топлоизолиране на подова конструкция, външни стени и покрив
-подмяна на дограма и други прозрачни ограждащи елементи
-подмяна на осветителни тела в общите части
-изграждане на мълниезащитна инсталация
-подмяна на улуци, водосточни тръби и ламаринени обшивки около комини, била и улами
-освежаване на стълбищните клетки
-осигуряване на достъпна среда до входовете на сградите

Очакваните резултати в следствие на ремонтните дейности ще включват - по-чиста околна среда, по-добър градски облик, повишаване на енергийната ефективност на сградите и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор.
След приключване на проекта се очаква 62 домакинства да имат по-ниско енергопотребление, с което ще се намалят емисиите на парниковите газове в атмосферата. Подобряването на жилищната инфраструктура и жизнената среда са други положителни аспекти за живущите.

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица