1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица е изпълнена на 80 %

1Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица, която е на стойност 20 млн. лв. и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж е реализирана на близо 80 %. Отделно са изпълнени проекти по ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Добро управление, ОП Околна среда, Еразъм и много други, с които общия размер на средствата от реализираните проекти за периода 2011-2019 г. е 36 379 000 лв.

Първият реализиран проект от Инвестиционната програмата бе за подобряване на образователната среда в Горна Оряховица, в рамките на който бяха обновени и модернизирани :                                    ДГ „Бодра смяна“

Преди ремонта

             След ремонта

,ДГ „Елена Грънчарова“

            Преди ремонта

              След ремонта

ОУ „Св. св. Кирил и Методий"

Преди ремонта

След ремонта

Извършените ремонтни дейности в трите обекта осигуряват необходимите хигиенни норми на отопление, осветеност и запрашеност. С реализирането на проекта над 450 деца и 80 души персонал вече се обучават и работят в обновена и модернизирана среда.

Един от най-мащабните проекти, който също е част от инвестиционната програма на Общината е за обновяване на градската среда в Горна Оряховица. В рамките на този проект бяха реконструирани площад “Георги Измирлиев” и парк “Детски кът” и беше изградено кръгово кръстовище в центъра на града, за да се улесни трафика на автомобили и придвижването на пешеходците. 

Пл. "Георги Измирлиев"

Преди ремонта

             След ремонта

Парк "Детски кът

           Преди ремонта

           След ремонта

Кръгово кръстовище

          Преди ремонта

           След ремонта

Като част от Инвестиционната програма на Общината и за да продължи положителния ефект върху икономическата дейност на местните фирми бе реконструирана и ул. „Иван Момчилов“, която е една от основните пътни артерии в Източната промишлена зона на Горна Оряховица. Със средства от ПУДООС се изгради 1 137,5 м. канализация по улицата. След полагане на канализацията, с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 бяха реконструирани 1,156 км. от ул. „Иван Момчилов”. Участъкът до кръстовището с ул. „Цар Освободител” е напълно преасфалтиран, изградени са тротоари, подменено е уличното осветление, разширени са някои от подходите към фирмите, намиращи се в индустриалната зона. По протежението на реконструирания участък се намират близо 30 фирми и организации.

Ул. "Иван Момчилов"

Преди ремонта

             След ремонта

Близо 70 години след построяването й беше ремонтирана сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица. Проектът за реконструкцията и обновяването също е част от Инвестиционната програма на Общината. След ремонта е подобрена работната среда на работещите в сградата 46 души персонал, а чрез изграждането на достъпната среда е осигурен равен достъп до предоставяни основни услуги за 2065 лица с физически увреждания. В южното крило за безвъзмездно ползване са предоставени помещения на Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова“ и на Териториалната организация на слепите в Горна Оряховица. Средствата за ремонта им бяха осигурени от Община Горна Оряховица.

Дирекция "Социално подпомагане"

Преди ремонта

След ремонта

Част от Инвестиционната програма също е и изграждането на Приют за бездомни. С реализацията на проекта е осигурена подходяща социална инфраструктура с необходимото оборудване и обзавеждане за предоставяне на социалната услуга за 15 бездомни лица. Изградена е и достъпна архитектурна среда.

Приют

Санирани са 14 панелни блока в Горна Оряховица по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Така започнахме подобряването на жилищната инфраструктура в града. Още три блока предстои да променят своя облик. Те ще бъдат санирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2010. Така ще се повиши енергийната ефективност на сградите и ще се подобри жизнената среда на 62 домакинства.

Санирани блокове

С реализирането на проектите от мащабната инвестиционна програма започна и промяната на визията на Горна Оряховица.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица