1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Обявление за подбор за заемане на длъжност по проект за патронажна грижа

euro flag 1О Б Я В Л Е Н И Е news logo

     Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

О Б Я В Я В А М   П О Д Б О Р

за заемане на длъжност по Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, както следва: 

  1. Домашни санитари - 1 лицe на пълен работен ден, на срочен трудов договор; 

Изисквания за заеманата длъжност:

   - Образование – минимум средно образование.

   - Опит в работа по проекти и опит в работа с хора с увреждания и хора над 65 години, с ограничения или невъзможност за самообслужване ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4.Копие от диплома за завършено образование;

5.Декларация Приложение № 2;

6.Копие от трудова или осигурителна книжка; 

Кратко описание на длъжността:

- предоставя социалната услуга „Домашен санитар” в дома на потребителя, съобразно договора и индивидуалния му план.

- помагат на потребителите за определяне и оценяване на обществените ресурси от социална, медицинска и финансова помощ, транспорт, оказват помощ при придвижване, всекидневни грижи и други услуги.

- извършват административни услуги.

- извършват придружаване до различни институции;

- извършват помощ в домакинството и възникнали в процеса на предоставена грижа и подкрепа други дейности, които не са планирани /в това число индивидуалния план се актуализира/.

- поддържат връзка с личния лекар;

- осигуряват достъп до здравни услуги;

- помагат на потребителите при поддържане на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и други, в съответствие с индивидуалния план на услуги; 

Място и срок на подаване на документите:

Документите на кандидатите за длъжността: Домашни санитари по Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” ще се приемат в помещение в двора на Община Горна Оряховица /Туристически център/ в периода 17.12.2019г. - 20.12.2019г. включително в работни дни от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа. 

инж. Добромир Добрев

Кмет на Община Горна Оряховица

 

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (Декларация за съгласие.pdf)Декларация за съгласиеВръзки с обществеността177 Kb16.12.2019 16:23
Изтегляне на файла (Декларация Приложение 2.pdf)Декларация - Приложение N 2Връзки с обществеността128 Kb16.12.2019 16:22
Изтегляне на файла (Заявление.pdf)Заявление за постъпване на работа по проектаВръзки с обществеността169 Kb16.12.2019 16:21
Изтегляне на файла (objavlenie_patronagna_griga.pdf)Обявление за подбор за заемане на длъжност по проект за патронажна грижаВръзки с обществеността419 Kb16.12.2019 16:20

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица