1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за Бюджет - 2020

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и заповед № 3350/20.11.2019 г., Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев кани жителите на община Горна Оряховица, юридически лица, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на Публично обсъждане на бюджет 2020 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Бюджетът на Община Горна Оряховица е основния финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми, в сферите: образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт, ТСУ и др. Стремим се към подобряване условията на живот, както в града, така и във всички селища. Ще Ви бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи. На 03.01.2020 г. /петък/ от 17,00 часа в Зала 1 на Общината ще Ви очакваме за обсъждане на бюджет 2020.

Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност и се надявам да присъствате. 

инж. Добромир Добрев

Кмет на Община Горна Оряховица

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица