1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за образование и обучение

1AZLogo images thumb medium300 0Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за образование и обучение

Комисията би искала да разбере какво е мнението на гражданите и на заинтересованите страни за дейностите в подкрепа на образованието и обучението, които ЕС е осъществил по линия на своя Европейски социален фонд от 2014 г. насам. Благодарение на оценката ще се определи колко успешни са били инициативите на ЕС за намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище, за насърчаване на равния достъп на всички до образование и учене през целия живот, за подкрепа на професионалното обучение и за подобряване на качеството и ефикасността на университетското образование и на достъпа до него. Чрез нея ще се установи също така кой вид подкрепа е бил най-ефективен.

Въпросникът ще бъде активен в интернет до 24 февруари 2020 г. (полунощ брюкселско време) и е достъпен на 23 официални езика на Европейския съюз. Той може да бъде попълнен на следния линк: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_en#responding-to-the-questionnaire

Попълването на въпросника е свързано с първоначална регистрация. 

УЧАСТВАЙТЕ АКТИВНО!

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица