1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Екология

 

Програма за опазване на околната среда на Община Горна Оряховица


Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (Информация.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АДВръзки с обществеността13048 Kb 9.12.2019 11:53
Изтегляне на файла (Zaedno sigurni Polikraishte .pdf)Информация за планираните мерки за безопасност на ПБ Поликраище на ДА ДРВВЗВръзки с обществеността428 Kb28.11.2019 13:38
Изтегляне на файла (Уведомление зах.заводи.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Захарни заводи" АДВръзки с обществеността3569 Kb 8.11.2019 16:37
Изтегляне на файла (zapoved 3139.pdf) Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2020 гВръзки с обществеността1388 Kb30.10.2019 15:39
Изтегляне на файла (prilojenie 2 Leik.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Лейк 2017" ЕООДВръзки с обществеността4060 Kb10.10.2019 09:02
Изтегляне на файла (reshenie_07_EO_2019.pdf)Решение на РИОСВ за необходимостта от извършване на екологична оценкаВръзки с обществеността1819 Kb 3.10.2019 13:21
Изтегляне на файла (uvedomlenie.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "А1 - България" ЕАДВръзки с обществеността745 Kb26.09.2019 08:36
Изтегляне на файла (Reshenie 1059.pdf)Решение №1059 на Общинския съветВръзки с обществеността249 Kb18.09.2019 10:53
Изтегляне на файла (Reshenie 994.pdf)Решение №994 на Общинския съветВръзки с обществеността170 Kb18.09.2019 10:53
Изтегляне на файла (Решение № ВТ-06-ЕО от 2019г..pdf)Решение на РИОСВ за необходимостта от извършване на екологична оценкаВръзки с обществеността1684 Kb 2.09.2019 14:11
Изтегляне на файла (uvedomlenie21082019.pdf)Уведомление за инвестиционно предложениеAdmin1445 Kb21.08.2019 17:09
Изтегляне на файла (Prilojenie №2.pdf)Искане за преценяване на необходимост от ОВОС -кв. Калтинец, юли 2019Николай Маринов32054 Kb14.08.2019 14:21
Изтегляне на файла (Prilojenie 2_ZZ.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АДВръзки с обществеността2427 Kb23.07.2019 10:23
Изтегляне на файла (теленор.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Теленор България" ЕАДВръзки с обществеността326 Kb18.07.2019 14:06
Изтегляне на файла (Uvedomlenie Zaharni.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Захарни заводи" АДВръзки с обществеността1877 Kb 8.07.2019 15:44
Изтегляне на файла (инвестиционно уведомление.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Артемида - 71" ЕООДВръзки с обществеността1759 Kb 1.07.2019 10:39
Изтегляне на файла (objavlenie_za_veterinarnite_lekari.pdf)Обявление за ветеринарните лекариВръзки с обществеността239 Kb27.06.2019 10:41
Изтегляне на файла (priloenie2.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - Община Горна ОряховицаВръзки с обществеността368 Kb21.05.2019 12:43
Изтегляне на файла (protokol 3.pdf)Протокол към Заповед 1177Връзки с обществеността553 Kb22.04.2019 10:02
Изтегляне на файла (zapoved 1177.pdf)Заповед 1177 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността270 Kb22.04.2019 10:02
Изтегляне на файла (protokol 2.pdf)Протокол към Заповед 1176Връзки с обществеността541 Kb22.04.2019 10:02
Изтегляне на файла (zapoved 1176.pdf)Заповед 1176 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността268 Kb22.04.2019 10:01
Изтегляне на файла (protokol 1.pdf)Протокол към Заповед 1175Връзки с обществеността549 Kb22.04.2019 10:01
Изтегляне на файла (заповед 1175.pdf)Заповед 1175 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността271 Kb22.04.2019 10:00
Изтегляне на файла (prilogenie_2.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Салвия - Агро" ЕООДВръзки с обществеността3803 Kb 3.04.2019 12:24
Изтегляне на файла (Съобщение язовир.pdf)Съобщение за откриване на процедура за разрешително за воден басейнВръзки с обществеността348 Kb 3.04.2019 12:22
Изтегляне на файла (Уведомление САЛВИЯ - АГРО.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Салвия - Агро" ЕООДВръзки с обществеността10715 Kb 3.04.2019 12:19
Изтегляне на файла (Уведомлениe.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Ником 97" АДВръзки с обществеността3918 Kb 8.03.2019 15:17
Изтегляне на файла (investicionno_predlogenie-HIT.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "ХИТ" ООД Връзки с обществеността2982 Kb21.02.2019 09:00
Изтегляне на файла (prilojenie 2.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Грийн Биотех" ООДВръзки с обществеността782 Kb 7.02.2019 11:54
Изтегляне на файла (UVEDOMLENIE G.G.TRAMBEJ.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Лейк 2017" ЕООДВръзки с обществеността1799 Kb31.01.2019 14:00
Изтегляне на файла (uvedomlenie_G.B..pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - Връзки с обществеността1456 Kb 7.12.2018 16:35
Изтегляне на файла (uvedomlenie telenor.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Теленор България" ЕАДВръзки с обществеността830 Kb15.11.2018 15:44
Изтегляне на файла (УВЕДОМЛ. БТК.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "БТК" ЕАДВръзки с обществеността848 Kb14.11.2018 10:25
Изтегляне на файла (Приложение №2.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Салвия - Агро" ЕООДВръзки с обществеността3550 Kb 2.11.2018 10:23
Изтегляне на файла (ЗАПОВЕД ГРАНИЦИ.pdf)Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2019 г.Връзки с обществеността1144 Kb31.10.2018 16:39
Изтегляне на файла (уведомление за инвестиционно предложение.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД Г. ОряховицаВръзки с обществеността1179 Kb27.09.2018 09:40
Изтегляне на файла (Уведомление за инвестиционно намерение корекция по 154 резервоар 29.08.18 2.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "КУПРО-94" ООДВръзки с обществеността484 Kb 3.09.2018 10:35
Изтегляне на файла (У В Е Д О М Л Е Н И Е - ТРАФОПОСТ.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение (трафопост) - "КУПРО-94" ООДВръзки с обществеността486 Kb 3.09.2018 10:33
Изтегляне на файла (ZAPOVED PREMESTVANE.pdf)Заповед №1430 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността867 Kb23.05.2018 13:40
Изтегляне на файла (инвестиционно предложение.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "ХИТ" ООДВръзки с обществеността3833 Kb11.05.2018 13:23
Изтегляне на файла (Континвест-НОВО.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Континвест" Връзки с обществеността9001 Kb 2.05.2018 08:05
Изтегляне на файла (Уведомление- железопътна инфраструктура.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НКЖИ"Връзки с обществеността4519 Kb23.04.2018 15:14
Изтегляне на файла (Уведомление Рибен проход.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение "Рибен проход" - "Захарни заводи" АДВръзки с обществеността460 Kb20.04.2018 14:00
Изтегляне на файла (Уведомление ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД.pdf)Уведомление за инвестиционно предложение - "Захарни заводи" АДВръзки с обществеността1603 Kb20.04.2018 13:58
Изтегляне на файла (Prilojenie 2 Kupro-94.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Купро-94" ООДВръзки с обществеността5193 Kb20.04.2018 09:38
Изтегляне на файла (zapoved 922.pdf)Заповед 922 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността274 Kb28.03.2018 13:36
Изтегляне на файла (zapoved 921.pdf)Заповед 921 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността276 Kb28.03.2018 13:35
Изтегляне на файла (registar_chl. 19_al.3 t.14_ot ZUO.pdf)Регистър на площадките за предаване на отпадъци пластмаса, хартия, стъклоВръзки с обществеността187 Kb26.01.2018 11:24
Изтегляне на файла (Programa_bezdomni_kucheta.pdf)Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2017-2020Връзки с обществеността658 Kb24.01.2018 13:59
Изтегляне на файла (zapoved premestvane.pdf)Заповед 101 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността274 Kb 4.01.2018 14:20
Изтегляне на файла (zapoved3470.pdf)Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2018 г.Връзки с обществеността1176 Kb 1.11.2017 14:43
Изтегляне на файла (обява.pdf)Обява на АПИ за предстоящо обществено обсъжданеВръзки с обществеността795 Kb25.10.2017 13:03
Изтегляне на файла (saobshtenie_jazovir.pdf)Откриване на процедура за издаване на разрешително - язовир "Кортин" - ДрагановоВръзки с обществеността348 Kb 6.10.2017 12:45
Изтегляне на файла (Прил.№2, РУСАЛКА ВТ АД.pdf)Информация за преценяване необходимостта от ОВОС - "РУСАЛКА ВТ" АДВръзки с обществеността3064 Kb 4.08.2017 08:23
Изтегляне на файла (Прил.№2 ,РОЯЛ ФИШ ООД.pdf)Информация за преценяване необходимостта от ОВОС - "РОЯЛ ФИШ" ООДВръзки с обществеността3051 Kb 4.08.2017 08:22
Изтегляне на файла (Informacia_OVOS.pdf)Информация за преценяване необходимостта от ОВОС - "СММ МИЙТ" ООДВръзки с обществеността167 Kb 1.08.2017 15:11
Изтегляне на файла (Съобщение.pdf)Съобщение - откриване на процедура - язовир "Конски дол"Връзки с обществеността177 Kb 6.06.2017 13:17
Изтегляне на файла (Info Kupro-94.pdf)Информация за преценяване необходимостта от ОВОС - "Купро - 94" ООДВръзки с обществеността3673 Kb 5.06.2017 14:31
Изтегляне на файла (Прилож. №2 Конски дол.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС-"Видеосат КД" ЕООДВръзки с обществеността212 Kb18.05.2017 13:59
Изтегляне на файла (info_GINT_2017.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС-ЕТ "ЖИНТ-Живка Павлева"Връзки с обществеността6181 Kb24.03.2017 09:12
Изтегляне на файла (ИНФОРМАЦИЯ-ЖИНТ-2017.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС-ЕТ "ЖИНТ-Живка Павлева"Връзки с обществеността6181 Kb24.03.2017 09:12
Изтегляне на файла (Ecosort GO - Informacia precenka OVOS - Prilojenie 2.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС-"Екосорт Горна Оряховица" АДВръзки с обществеността483 Kb 7.02.2017 09:09
Изтегляне на файла (zapoved 3701.pdf)Заповед 3701 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността837 Kb 2.12.2016 11:14
Изтегляне на файла (zapoved 3700.pdf)Заповед 3700 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността849 Kb 2.12.2016 11:14
Изтегляне на файла (zapoved 3699.pdf)Заповед 3699 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността861 Kb 2.12.2016 11:13
Изтегляне на файла (zapoved smetosabirane.pdf)Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2017 г.Връзки с обществеността1157 Kb31.10.2016 11:45
Изтегляне на файла (zapoved1829.pdf)Заповед 1829 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността1041 Kb23.06.2016 15:19
Изтегляне на файла (zapoved1828.pdf)Заповед 1828 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността994 Kb23.06.2016 15:19
Изтегляне на файла (zapoved1827.pdf)Заповед 1827 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността1026 Kb23.06.2016 15:18
Изтегляне на файла (objava-gaztreid.pdf)Открит е обществен достъп до документация за издаване на разрешително-Газтрейд Връзки с обществеността64 Kb22.06.2016 12:53
Изтегляне на файла (Prilojenie 2.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС-"Общински пазари" АДВръзки с обществеността2017 Kb 7.06.2016 14:22
Изтегляне на файла (Заповед 1262.pdf)Заповед 1262 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността984 Kb 3.05.2016 12:18
Изтегляне на файла (Заповед 1261.pdf)Заповед 1261 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността985 Kb 3.05.2016 12:18
Изтегляне на файла (Заповед 1260.pdf)Заповед 1260 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността970 Kb 3.05.2016 12:18
Изтегляне на файла (Заповед 1259.pdf)Заповед 1259 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността967 Kb 3.05.2016 12:17
Изтегляне на файла (Zapoved 1006.pdf)Заповед 1006 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността1004 Kb 1.04.2016 14:51
Изтегляне на файла (Zapoved 1005.pdf)Заповед 1005 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността996 Kb 1.04.2016 14:50
Изтегляне на файла (Zapoved 1004.pdf)Заповед 1004 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността991 Kb 1.04.2016 14:50
Изтегляне на файла (Zapoved 1003.pdf)Заповед 1003 за принудително преместване на излязло от употреба МПСВръзки с обществеността971 Kb 1.04.2016 14:49
Изтегляне на файла (Приложение 2 - Планета 98 ЕООД.doc)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС-"Планета 98" ЕООДВръзки с обществеността106 Kb23.11.2015 16:09
Изтегляне на файла (ZAPOVED.pdf)Заповед за граници на районите и вид на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2016 г.Връзки с обществеността493 Kb 2.11.2015 16:32
Изтегляне на файла (Заповед преместване МПС.pdf)Заповед № 2898 за премахване на автомобилВръзки с обществеността157 Kb23.10.2015 15:00
Изтегляне на файла (информация ОВОС.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС-"Консорциум Агробизнес" АДВръзки с обществеността1270 Kb15.10.2015 10:48
Изтегляне на файла (pril2_Skladova.pdf)Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Складова техника" АДВръзки с обществеността114 Kb19.06.2015 14:19
Изтегляне на файла (Констативен протокол 1.pdf)Констативен протокол към Заповед №1459Връзки с обществеността208 Kb 2.06.2015 14:43
Изтегляне на файла (заповед1459.pdf)Заповед № 1459 за премахване на автомобилВръзки с обществеността155 Kb 2.06.2015 14:43
Изтегляне на файла (Констативен протокол 2.pdf)Констативен протокол към Заповед №1458Връзки с обществеността210 Kb 2.06.2015 14:42
Изтегляне на файла (заповед1458.pdf)Заповед № 1458 за премахване на автомобилВръзки с обществеността157 Kb 2.06.2015 14:42
Изтегляне на файла (Констативен протокол 3.pdf)Констативен протокол към Заповед №1457Връзки с обществеността209 Kb 2.06.2015 14:41
Изтегляне на файла (заповед1457.pdf)Заповед № 1457 за премахване на автомобилВръзки с обществеността154 Kb 2.06.2015 14:40
Изтегляне на файла (obiava za sre6ti za ob6testveno obsajdane_AM Hemus_po ob6tini.p.pdf)Покана за обществено обсъждане за автомагистрала "Хемус"Връзки с обществеността66 Kb12.05.2015 09:35
Изтегляне на файла (OVOS.pdf)Информация за преценка от ОВОС - "Агроспейс" ЕООД - В. ТърновоВръзки с обществеността256 Kb15.04.2015 10:53
Изтегляне на файла (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА ЗА ОВОС.pdf)Информация за преценка от ОВОС - ЗП Станимир КараивановВръзки с обществеността1064 Kb26.03.2015 13:47
Изтегляне на файла (investicionno_predlogenie.pdf)Информация за преценка от ОВОС - "Планета 98" ЕООД - ПисаревоВръзки с обществеността230 Kb25.03.2015 13:41
Изтегляне на файла (Велико_Търново_рег_програма.pdf)Регионална програма за управление на отпадъци-ПРОЕКТВръзки с обществеността5787 Kb12.03.2015 15:03
Изтегляне на файла (protokol№3.pdf)Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъцитеВръзки с обществеността612 Kb 4.03.2015 15:41
Изтегляне на файла (Prilogenie-2-Zaharni_zavodi.pdf)Информация за преценка от ОВОС - "Захарни заводи" АД Г. ОряховицаВръзки с обществеността208 Kb19.12.2014 14:24
Изтегляне на файла (zapoved_3106.pdf)ЗАПОВЕД за граници на районите и вид на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2015 г.Връзки с обществеността610 Kb25.11.2014 13:26
Изтегляне на файла (obiava.pdf)Покана за обществено обсъждане-"Континвест" ООДВръзки с обществеността147 Kb17.11.2014 13:58
Изтегляне на файла (Prilojenie_2_OVOS_GO.pdf)Информация за преценка от ОВОС-Екосорт Горна ОряховицаВръзки с обществеността1433 Kb27.10.2014 14:21
Изтегляне на файла (protokol_sdrujenie.pdf)Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъцитеВръзки с обществеността662 Kb15.10.2014 10:03
Изтегляне на файла (Наредба за управление на отпадъците.pdf)Наредба за управление на отпадъците на територията на ОбщинатаВръзки с обществеността329 Kb22.07.2014 10:45
Изтегляне на файла (Покана.pdf)Покана за обществено обсъждане на Наредбата за отпадъциВръзки с обществеността88 Kb17.06.2014 14:52
Изтегляне на файла (info po prilojenie2-naredba-OVOS.pdf)Инвестиционно предложение-"Планета-98" ЕООД с. ПисаревоВръзки с обществеността247 Kb 3.06.2014 13:17
Изтегляне на файла (Pril 2 HIMPRODUKT 24.04.2014.pdf)Инвестиционно предложение-Химпродукт Г. ОряховицаВръзки с обществеността367 Kb15.05.2014 12:45
Изтегляне на файла (prilojenie 2 ZP Stanimir Karaivanov.pdf)Инвестиционно предложение от земеделски производител Станимир КараивановВръзки с обществеността3043 Kb12.05.2014 10:16
Изтегляне на файла (Приложение 2 с.Правда.pdf)Инвестиционно намерение-ПравдаВръзки с обществеността818 Kb22.04.2014 14:04
Изтегляне на файла (Приложение 2 Наредба ОВОС гр.Д.Оряховица.pdf)Инвестиционно намерение-Долна ОряховицаВръзки с обществеността825 Kb22.04.2014 14:04
Изтегляне на файла (Приложение 2 - ОВОС.pdf)Инвестиционно намерение-Стефмарк Горна ОряховицаВръзки с обществеността786 Kb 1.04.2014 14:45
Изтегляне на файла (Приложение_2_19.03.2014_г._АП-ИН.pdf)Информация за преценка от ОВОС-"Захарни заводи" АДВръзки с обществеността329 Kb31.03.2014 12:48
Изтегляне на файла (PRILOJENIE-2- 02.01.2014 г.pdf)Инвестиционно намерение за разширение на Птицекомбинат- с. ПоликраищеВръзки с обществеността183 Kb20.01.2014 14:51
Изтегляне на файла (zapoved_3229.pdf)Заповед за граници за сметосъбиранетоВръзки с обществеността457 Kb 1.11.2013 08:52
Изтегляне на файла (SIAD.pdf)Информация за преценка за ОВОС-"СИАД България" ЕООДВръзки с обществеността2548 Kb23.09.2013 12:35
Изтегляне на файла (PRILFJENIE-inform.-np-2.pdf)Информация за преценка за ОВОС-"Аркус Строй" ЕАДВръзки с обществеността7568 Kb21.08.2013 09:03
Изтегляне на файла (Информация от ОВОС.pdf)Информация за преценка за ОВОС -Янтра транспортВръзки с обществеността3969 Kb25.06.2013 09:11
Изтегляне на файла (Приложение 2.pdf)Инвестиционно предложение за Търговско-сервизен и логистичен център-СКАНИЯВръзки с обществеността2343 Kb20.05.2013 15:57
Изтегляне на файла (Континвест.pdf)Информация за преценка за ОВОС -КонтинВеСт ООДВръзки с обществеността473 Kb 4.04.2013 15:17
Изтегляне на файла (informacia_za_preceniavane.pdf)Информация за преценка за ОВОС -Тера ТрейдВръзки с обществеността1416 Kb29.03.2013 08:20
Изтегляне на файла (nabuko.pdf)Становище на Набуко Газ Пайплайн България след общественото обсъжданеВръзки с обществеността2780 Kb13.03.2013 10:33
Изтегляне на файла (informacia.pdf)Инвестиционно предложение за изграждане на птицеферма-Д. ОряховицаВръзки с обществеността2250 Kb 6.03.2013 15:38
Изтегляне на файла (Уведомление.pdf)Уведомление за преценка на необходимостта от ОВОСВръзки с обществеността2639 Kb28.02.2013 10:33
Изтегляне на файла (Обява енерго.pdf)Инвестиционно предложение от "Енерго-про Мрежи"Връзки с обществеността104 Kb24.01.2013 13:38
Изтегляне на файла (obiavlenie.pdf)Намерение на "Трейд пейпър" ООД за изграждане на тръбен кладенец Връзки с обществеността72 Kb15.01.2013 14:05
Изтегляне на файла (Относно.pdf)Инвестиционно предложение на "Аркус-Строй" ЕАД В. ТърновоВръзки с обществеността143 Kb10.01.2013 17:10
Изтегляне на файла (zapoved.JPG)ЗАПОВЕД за граници на районите и вид на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2013 II чВръзки с обществеността687 Kb20.11.2012 23:54
Изтегляне на файла (Граници 3.JPG)ЗАПОВЕД за граници на районите и вид на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2013 IVчВръзки с обществеността368 Kb31.10.2012 11:05
Изтегляне на файла (Граници 2.JPG)ЗАПОВЕД за граници на районите и вид на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2013 IIIчВръзки с обществеността434 Kb31.10.2012 11:05
Изтегляне на файла (Граници.JPG)ЗАПОВЕД за граници на районите и вид на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2013 г I чВръзки с обществеността567 Kb31.10.2012 11:05
Изтегляне на файла (GO_POOS_150612.pdf)ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012-2017г.Връзки с обществеността1973 Kb 6.08.2012 13:12
Изтегляне на файла (KAV_GO_11.pdf)ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИВръзки с обществеността10044 Kb11.05.2012 10:13
Изтегляне на файла (programa otpadaci.doc)Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2011-2015 г.Връзки с обществеността22367 Kb24.01.2012 08:39
Изтегляне на файла (Ekologia-4estota na izvozvane na tvardite bitovi otpadaci.doc)Честота на извозване на съдовете за твърди битови отпадъциAdmin24 Kb11.01.2012 17:03
Изтегляне на файла (Ekologia-4lenstvo na Ob6ina G.Oryahovica v Sdrugenie Za 4isti seli6a.doc)Членство на Община Горна Оряховица в Сдружение „За чисти селища”Admin30 Kb11.01.2012 17:03

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Регистрация

Превод

EnglishBulgarianDanishFrenchGermanItalianRussianSpanish

ВАЖНО

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци в Горна Оряховица Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна…

Сигнали за корупция

 • Телефон: 0618 21506
  Е-mail:
  korupcia@g-oryahovica.org

Карта на Горна Оряховица

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица