1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Регистри

Съдържание на статията
Регистри
Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинските предприятеия, домове, центрове
Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинска администратция
Всички страници

 

!!! НЕАКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - АРИХИВ !!!

https://www.g-oryahovica.bg/

Регистри
 
   
 Регистър на таксита за 2020г.  10.09.2020г.
Искане за строителна линия, ниво и площадка 17.02.2020 г. 
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2019 г. 17.02.2020 г.
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2018 г. 17.02.2020 г.
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран 07.01.2020г.
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран 07.01.2020г.
Регистър на общинската собственост - актуализиран 29.10.2019г.
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран 02.10.2019г.
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран  02.10.2019г. 
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран  04.09.2019г. 
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран  04.09.2019г.
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран 28.06.2019г.
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран 28.06.2019г.
Регистър за въвеждане в експлоатация  17.04.2019г.
Регистър на разрешенията за строеж 17.04.2019г.
Регистър на общинската собственост - актуализиран 03.01.2019г.
Регистър за държавните помощи към 31.12.2017 г. 30.03.2018г. 
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2018 г.  13.02.2018г.
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2017 г. 09.02.2018г.
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Обищна Горна Оряховица 26.01.2018г. 
Регистър на общинската собственост - актуализиран 15.01.2018г.
Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица  10.11.2017г. 
Регистър на декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 30.03.2017г.

Регистър на разрешителните за таксиметров превоз през 2017г.

 20.03.2017г.
Регистър на общинската собственост - актуализиран  20.01.2017г.
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г.  10.03.2016г. 
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2014 г.  03.02.2016г.
 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2013 г.   03.02.2016г.
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2012 г.  29.01.2016г.
 Регистър на общинската собственост  27.01.2016г

 

  

 Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица