1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Регистри

Съдържание на статията
Регистри
Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинските предприятеия, домове, центрове
Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинска администратция
Всички страници

 

!!! НЕАКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - АРИХИВ !!!

https://www.g-oryahovica.bg/

Регистри
 
   
 Регистър на таксита за 2020г.  10.09.2020г.
Искане за строителна линия, ниво и площадка 17.02.2020 г. 
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2019 г. 17.02.2020 г.
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2018 г. 17.02.2020 г.
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран 07.01.2020г.
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран 07.01.2020г.
Регистър на общинската собственост - актуализиран 29.10.2019г.
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран 02.10.2019г.
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран  02.10.2019г. 
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран  04.09.2019г. 
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран  04.09.2019г.
Регистър за въвеждане в експлоатация - актуализиран 28.06.2019г.
Регистър за разрешенията за строеж - актуализиран 28.06.2019г.
Регистър за въвеждане в експлоатация  17.04.2019г.
Регистър на разрешенията за строеж 17.04.2019г.
Регистър на общинската собственост - актуализиран 03.01.2019г.
Регистър за държавните помощи към 31.12.2017 г. 30.03.2018г. 
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2018 г.  13.02.2018г.
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2017 г. 09.02.2018г.
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Обищна Горна Оряховица 26.01.2018г. 
Регистър на общинската собственост - актуализиран 15.01.2018г.
Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица  10.11.2017г. 
Регистър на декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 30.03.2017г.

Регистър на разрешителните за таксиметров превоз през 2017г.

 20.03.2017г.
Регистър на общинската собственост - актуализиран  20.01.2017г.
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г.  10.03.2016г. 
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2014 г.  03.02.2016г.
 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2013 г.   03.02.2016г.
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2012 г.  29.01.2016г.
 Регистър на общинската собственост  27.01.2016г

 

  

 


 

Регистър по ЗПУКИ на Общинските предприятия, домове и центрове 

 

      дата

име на лице заемащо пуб.длъжност

                             длъжност

основание за подаване

основание за подаване

4

10.12.2010 г.

Анелия Светославова Токмакчиева

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

5

10.12.2010 г.

Светла Димитрова Ангелова

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

6

10.12.2010 г.

Бисер Борисов Борисов

директор "СУО"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

30

15.12.2010 г.

Красимира Атанасова Димитрова

ръководител бюджетно звено

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

42

01.04.2011 г.

Петя Добрева Богданова

директор ОП"МДСИП"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

11.12.2010 г.

Силвия Стефанова Маркова

Управител на Домашен соц.патронаж

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

69

10.12.2012 г.

Валентин Любенов Найденов

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

76

02.12.2013 г.

Пламен Дянков Мадемов

директор исторически музей

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

77

04.06.2014 г.

Мария Стоянова Атанасова

управител социална услуга

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

81

04.03.2015 г.

Павлина Маринова Бакалова

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

07.05.2016 г.

 Магдалена Николова Трайкова

Ръководител ЦНСТ

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

92

01.12.2015 г.

Цецка Вескова Георгиева

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

94

17.12.2015 г.

Иван Костов Иванов

директор "обреди"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

 


  

Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинска администрация 

  

дата

име на лице, заемащо пуб.длъжност

длъжност

основание за подаване

основание за подаване

100

30.01.2009 г.

Бонка Ангелова Тодорова

 

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

117

10.12.2010 г.

Даниела Спасиянова Караиванова

главен счетоводител

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

121

11.12.2010 г.

Петя Петкова Петрова

старши счетоводител

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

123

13.12.2010 г.

Людмила Георгиева Ботева

старши счетоводител

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

124

13.12.2010 г.

Ралица Кирилова Асенова

главен експерт „човешки ресурси”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

125

13.12.2010 г.

Искра Димитрова Суваджиева

старши специалист „стр. и арх.”

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

126

13.12.2010 г.

Иванка Дачева Дончева

специалист МДТ

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

127

14.12.2010 г.

Емилиана Асенова Дешева

главен специалист СЕИК

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

128

14.12.2010 г.

Елица Николаева Пъшева

старши инспектор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

130

15.12.2010 г.

Красимира Христова Иванчева

началник отдел „МПУС”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

131

16.12.2010 Гг.

Надежда Стефанова Георгиева

старши счетоводител

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

132

17.12.2010 г.

Антоанета Димитрова Петкова

 

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

133

17.12.2010 г.

Бонка Ангелова Тодорова

старши счетоводител

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

134

21.12.2010 г.

Николина Ангелова Данкова

старши специалист „УТКР”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

136

28.12.2010 г.

Ана Иванова Георгиева

старши експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

138

29.04.2011 г.

Гергана Славчева Милкова

специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

139

07.11.2011 г.

Стефка Емилова Додурова

старши специалист „канцелария”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

140

28.11.2011 г.

Ваня Стефанова Александрова

финансов контрольор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

142

29.11.2011 г.

Анета Йорданова Иванова

 

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

147

29.11.2011 г.

Петя Ганчева Комитова

началник отдел

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

153

29.11.2011 г.

Ваня Илиева Атанасова

старши инспектор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

162

30.11.2011 г.

Гергана Кръстева Тодорова

началник отдел

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

165

01.12.2011 г.

Ганка Николова Таджер

старши инспектор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

166

01.12.2011 г.

Милен Стоянов Пенев

началник отдел ФКВО

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

171

06.12.2011 г.

Румянка Георгиева Матеева

старши експерт образование

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

172

27.12.2011 г.

Силвия Асенова Василева

младши експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

174

27.12.2011 г.

Надя Йовчева Дамянова-Даракчиева

старши експерт "екология"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

175

29.12.2011 г.

Ренета Недева Петрова

главен експерт връзки с общст.

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

176

01.02.2012 г.

Красимира Тодорова Радославова

младши специалист ЦИАОДУГ

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

177

29.02.2012 г.

Иванка Илиева Москова

младши експер

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

178

05.03.2012 г.

Иванка Маринова Стайкова

старши специалист бюджет и МДТ

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

179

19.03.2012 г.

Милена Николаева Николова

директор дирекция

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

182

12.06.2012 г.

Анелия Димитрова Димитрова

директор дирекция АИПО

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

183

12.06.2012 г.

Донка Пенева Пенева

главен специалист СЕИК

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

184

04.07.2012 г.

Андреана Йорданова Баждарова

старши специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

186

01.10.2012 г.

Миглена Колева Петкова

старши юристконсулт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

187

01.11.2012 г.

Ивайло Мирославов Обрешков

старши специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

189

07.06.2013 г.

Веселина Георгиева Енчева

юристконсулт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

191

05.08.2013 г.

Анелия Иванова Бочева

главен специалист "ЧР"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

192

05.11.2013 г.

Нина Василева Петрова

старши юристконсулт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

194

02.12.2013 г.

Пламен Ценков Пенев

главен експерт "ТСУОС"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

196

19.10.2014 г.

Йорданка Симеонова Стоянова

специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

199

14.05.2015 г.

Аталия Игнатова Братованова

главен архитект

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

200

12.06.2015 г.

Петя Светлинова Стоева

специалист "ТУГА"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

201

12.06.2015 г.

Пламена Младенова Петърчева

специалист "КРВ"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

202

01.10.2015 г.

Сехяр Исмаилова Мехмедова

главен експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

203

01.10.2015 г.

Емил Дончев Томов

главен експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

204

01.10.2015 г.

Анелия Богомилова Арсова

главен експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

205

01.10.2015 г.

Теменужка Митева Тодорова

главен експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

206

19.10.2015 г.

Стела Иванова Христова

специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

207

23.11.2015 г.

Мартин Бориславов Борисов

главен специалист "ТСУОС"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

208

01.12.2015 г.

Зорница Йорданова Тананеева

младши експерт "общ. поръчки"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

210

13.12.2015 г.

Валя Иванова Андреева

директор дирекция БФСД

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

211

16.12.2015 г.

Мирослава Иванова Георгиева

старши специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

213

30.12.2015 г.

Тодор Петров Джуров

организатор охрана „СОРС“

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

215

26.01.2016 г.

Ваня Миткова Иванова-Петкова

старши юристконсулт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

216

01.02.2016 г.

Десислава Иванова Ганчева

младши експерт „общ. Поръчки”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

217

01.03.2016 г.

Славка Христова Димова

медицинска сестра

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

218

12.03.2016 г.

Симеон Емилов Асенов

младши експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

219

23.03.2016 г.

Ваня Асенова Пенева

специалист ГРАОН

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

220

03.05.2016 г.

Теодора Иванова Бонова

специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

221

15.06.2016 г.

Иван Пенчев Вачков

шофьор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

223

24.06.2016 г.

Радмила Благоева Петковска

младши експерт „общ. Поръчки”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

224

01.08.2016 г.

Виктор Добромиров Лясков

младши експерт „общ. Поръчки”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

225

29.08.2016 г.

Светла Илиева Панева

управител социална услуга

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

227

09.09.2016 г.

Таня Стефанова Точева

старши специалист „МДТ”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

228

28.09.2016 г.

Георги Анастасов Димитров

охранител „СОРС“

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

230

24.10.2016 г.

Ивелина Иванова Троскова

старши инспектор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

231

01.11.2016 г.

Габриела Георгиева Георгиева

старши специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

232

03.11.2016 г.

Тодор Петров Илиев

охранител „СОРС“

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

236

03.01.2017 г.

Йорданка Илиева Касърова

специалист „ГРАОН”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

237

09.01.2017 г.

Стефка Светославова Ефтимова

младши специалист „АСК”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

238

20.01.2017 г.

Нефизе Енверова Хюсеинова

специалист

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

239

01.02.2017 г.

Мирослав Даниелов Неделчев

специалист „чистота”

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

240

09.03.2017 г.

Цанко Георгиев Ирибаджаков

охранител

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

241

15.03.2017 г.

Радостина Йорданова Нямова

младши експерт

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

 

Chechi73gorna

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица