1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Регистри - Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинските предприятеия, домове, центрове

Съдържание на статията
Регистри
Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинските предприятеия, домове, центрове
Регистър по ЗПУКИ на служителите от Общинска администратция
Всички страници

 

Регистър по ЗПУКИ на Общинските предприятия, домове и центрове 

 

      дата

име на лице заемащо пуб.длъжност

                             длъжност

основание за подаване

основание за подаване

4

10.12.2010 г.

Анелия Светославова Токмакчиева

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

5

10.12.2010 г.

Светла Димитрова Ангелова

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

6

10.12.2010 г.

Бисер Борисов Борисов

директор "СУО"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

30

15.12.2010 г.

Красимира Атанасова Димитрова

ръководител бюджетно звено

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

42

01.04.2011 г.

Петя Добрева Богданова

директор ОП"МДСИП"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

11.12.2010 г.

Силвия Стефанова Маркова

Управител на Домашен соц.патронаж

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

69

10.12.2012 г.

Валентин Любенов Найденов

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

76

02.12.2013 г.

Пламен Дянков Мадемов

директор исторически музей

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

77

04.06.2014 г.

Мария Стоянова Атанасова

управител социална услуга

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

81

04.03.2015 г.

Павлина Маринова Бакалова

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

07.05.2016 г.

 Магдалена Николова Трайкова

Ръководител ЦНСТ

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

92

01.12.2015 г.

Цецка Вескова Георгиева

директор

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

94

17.12.2015 г.

Иван Костов Иванов

директор "обреди"

чл.12,т.1 от ЗПУКИ

чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

 Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица