1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти за наредби - 2014 г.

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2014 г.
Проекти за наредби                                                                                                                                          дата
Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015г. в община Г. Оряховица 09.12.2014г.
Предложение и мотиви за Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 24.11.2014г.
Проект за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица 14.11.2014г.
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Горна Оряховица 14.11.2014г.
Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 03.11.2014г.
Проект на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 31.10.2014г.
Изменение на Годишен план за действие през 2015 г. по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица (2011-2015г.) 03.10.2014г.
Приемане на План за действие на Община Горна Оряховица за подкрепа на интеграционните политики 2014- 2020 г. 03.10.2014г.
Промени в Правилника за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица 30.09.2014г.
Предложение относно промени в проекта за Праволник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица 14.07.2014г.
Изменение и допълнение на текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 10.07.2014г.
Предложение и мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 03.07.2014г.
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 14.04.2014г.
Изменение и допълнение на текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 23.01.2014г.

 


 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица