1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наредби и правилници на ОбС - 2019 г.

 

 

Наредби и правилници на ОбС - 2019 г.
Наредби и правилници                                                                                          дата
Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Горна Оряховица 25.11.2019г.
Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2019   08.10.2019г. 
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 03.10.2019г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ  - актуализирана 19.09.2019г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 09.07.2019г. 
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  16.05.2019г. 
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 16.05.2019г. 
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  16.05.2019г. 
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  16.05.2019г.
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  16.05.2019г.
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 16.05.2019г.
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 16.05.2019г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 11.04.2019г. 
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица 27.02.2019г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица