1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Одобриха проект на Общината за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

patronajna grijaОбщина Горна Оряховица е с одобрен Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - община Горна Оряховица“, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 274 376,54 лв. Основната цел на проекта е да се подобри достъпа до мобилни интегрирани здравно- социални услуги, оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждане.

Допустими целеви групи по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства. Предвижда се над 108 лица от община Горна Оряховица да получат подкрепа.

Предоставяните услуги са безплатни за хората.

Предвижда се мобилните екипи да работят на терен в домовете на хората, като за повишаване качеството на услугите ще бъдат използвани: преносим ехограф и консумативи, мобилен преносим ЕКГ апарат (електрокардиограф) и консумативи, електронни автоматични апарати за измерване на кръвно налягане (надлакътни), глюкомери, заедно с тест ленти, уреди за измерване на температурата на повърхността на челото или в ухото, апарати за цялостно измерване състава на тялото с 8 сензора и посочване на процент телесни мазнини, скелетна мускулатура, остатъчен метаболизъм, апарати за неинвазивно отчитане нивото на наситеност на кръвта с кислород и измерване на сърдечната честота, пулсоксиметри за отчитане пулса и кислородното насищане на артериалния хемоглобин. Така посочените апарати са само за домашна употреба и изследвания. Потребителите ще имат на разположение консумативи за дребни манипулации /марли, бинтове, спринцовки, терапевтични средства и др./

Мобилният екип от специалисти ще включват: координатор-грижи за възрастни хора в общността, сътрудник социални дейности, медицински лица (фелдшер, медицинска сестра), лекар/ рехабилитатор, психолози, домашни санитари и шофьор.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица