1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Теренните археологически издирвания продължават за трета поредна година в община Горна Оряховица

1На 4 ноември започнаха теренни археологически издирвания на територията на община Горна Оряховица. Системните проучвания се провеждат от екип с научен ръководител Мая Иванова (Исторически музей – Горна Оряховица) и зам.-ръководител Илиян Петракиев (Регионален исторически музей – Велико Търново).

Издирванията ще продължат в рамките на 9 дни. За втора поредна година средствата се осигуряват от Министерство на културата, като през 2019 г. целевата субсидия е в размер на 5 000 лева. Дейността на екипа ще бъде концентрирана в землището на Горна Оряховица – местностите Змеица, Чуруковец и южно от Камъка.

Проучванията продължават започнатите през 2017 и 2018 година теренни археологически издирвания на територията на община Горна Оряховица във връзка с актуализиране на Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България” (АИС „АКБ”). Те се осъществяват чрез системно проучване, като покритата територия се документира с полигони. Резултатите се обработват в обща GIS-база данни. До този момент са локализирани множество обекти, сред които преобладават тези от тракийската, римската и средновековната епоха.

Продължаването на теренното археологическо издирване в непроучените участъци ще позволи допълването на данните в АИС „АКБ” за този район, с което ще даде информация за съществуващите археологически обекти и тяхната застрашеност от иманярски набези, селскостопански дейности или ерозионни процеси.

Информацията и снимките са предоставени от Исторически музей - Горна Оряховица

23

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица