1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Десет постоянни комисии ще работят през мандата в Общинския съвет в Горна Оряховица

DSC 0304Десет постоянни комисии ще работят през мандат 2019-2023 г. в Общинския съвет в Горна Оряховица, решиха на извънредна сесия местните общински съветници. Заседанието, което ръководи новоизбрания председател Димитър Николов, започна с полагане на клетва от общинския съветник Огнян Стоянов.

Постоянните комисии в Общинския съвет ще бъдат седемчленни. Комисията по бюджет, финанси и евроинтеграция ще бъде председателствана, както и в предишния мандат от Савадор Ганчев. В състава й влизат общинските съветници адв. Деница Цветанова, Георги Бижев, Огнян Стоянов, Пламен Стоянов, Кирил Кирилов и Иван Момъков. Кирил Кирилов оглави комисията по общинска собственост, в която ще работи заедно със Савадор Ганчев, адв. Деница Цветанова, Даниел Костадинов, инж. Георги Рачев, адв. Людмила Илиева и Виктор Азманов. Комисията по териториално развитие, строителство и благоустройство и през този мандат ще се ръководи от Петър Гайдаров. В тази комисия влизат общинските съветници Добрин Дериджиян, Светла Ганева, инж. Антон Паричев, Стефчо Алипиев, Николай Караиванов и инж. Христо Беремски. Виктор Азманов ще бъде председател на комисията по икономика и приватизация, в която ще работи заедно със своите колеги Ангел Колев, Георги Бижев, Добрин Дериджиян, Огнян Стоянов Пламен Стоянов и Йордан Керчев. Иван Момъков отново ще ръководи комисията по образование, култура и религия. В състава на комисията влизат съветниците Йорданка Кушева, инж. Милена Димитрова, инж. Павлинка Николова, инж. Елена Григорова, д-р Ренета Гонгалова и инж. Йордан Михтиев. Георги Бижев оглави комисията по спорт и младежки дейности и ще работи заедно със съветниците Григор Минков, Добрин Дериджиян, д-р Ренета Гонгалова, Иван Атанасчев, Веско Ирибаджаков и инж. Йордан Михтиев. Комисията по социални дейности и здравеопазване през този мандат ще се ръководи от д-р Борислав Генчев. В състава на здравната комисия влизат още Йорданка Кушева, инж. Милена Димитрова, Стефчо Алипиев, д-р Ренета Гонгалова, инж. Павлинка Николова и Иван Атанасчев. Председател на комисията по екология, селско и горско стопанство ще бъде инж. Елена Григорова, която ще работи заедно с колегите си Светлана Ганева, Даниел Костадинов, инж. Светла Зарева, Йордан Керчев, Николай Караиванов и Веско Ирибаджаков. Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт отново ще се ръководи от инж. Георги Рачев. В състава на комисията влизат Ангел Колев, Григор Минков, инж. Антон Паричев, адв. Людмила Илиева, Петър Гайдаров и инж. Христо Беремски. Комисията за конфликт на интереси оглави инж. Йордан Михтиев, а в състава й влизат и общинските съветници адв. Деница Цветанова, Григор Минков,у инж. Светла Зарева, Кирил Кирилов, Виктор Азманов и адв. Людмила Илиева.

Общинските съветници избраха съставите и на две временни комисии, които също ще бъдат седемчленни. Първата ще изготви Правилника за работа на Общинския съвет и ще се ръководи от Даниел Костадинов. В състава на комисията, която ще работи по Правилника влизат още Григор минков, савадор Ганчев, инж. Георги Рачев, Виктор Азманов, адв. Людмила Илиева и Кирил Кирилов. Втората комисия е за структурата на Общината и е с председател Йорданка Кушева. В тази комисия влизат още инж. Милена Димитрова, Добрин Дериджиян, Огнян Стоянов, Стефчо Алипиев, Иван Момъков и инж. Христо Беремски.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица