1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

За общината

Община Горна Оряховица се намира в Централна Северна България, разположена сред живописните северни подножия на Арбанашкото бърдо, на границата между Предбалкана и Дунавската равнина. Височините около града са прорязани от пролома на р. Янтра. Тя е вторият по големина икономически център в Област Велико Търново. Град Горна Оряховица е административен център на Общината. Общината включва 14 селища (2 града и 12 села).


Районът има умерено-континентален климат, а релефът е равнинно-хълмист.

Предимства на общината:

 • Разположена на международен път Е-85, който е част от европейски транспортен коридор №9;
 • Третият по големина в Република България ж.п. възел;
 • Наличие на международно летище;
 • Голям енергиен център;
 • Налична газификация;
 • Развита хранително - вкусова, шивашка, химическа промишленост и машиностроене;
 • Атрактивни индустриални сгради и терени;
 • Наличие на конкурентноспособни специалисти в сферата на електротехниката,машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, икономиката селското стопанство, ж.п. транспорта;
 • Горна Оряховица отстои на 3 км. от архитектурен резерват Арбанаси и на 7 км. от Старопрестолния град Велико Търново.

Население по постоянен адрес

1992 2001 2007 2008 2009 2010
Община Г. Оряховица 60 956 59 470 56 334 55 798 55 377 54 845
Област В. Търново 352 932 303 144 286 203 283 456 281 240 278 875
* Източник ГРАО, 2011 - В. Търново - http://grao.bg/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Регистрация

Превод

EnglishBulgarianDanishFrenchGermanItalianRussianSpanish

ВАЖНО

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци в Горна Оряховица Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна…

Сигнали за корупция

 • Телефон: 0618 21506
  Е-mail:
  korupcia@g-oryahovica.org

Карта на Горна Оряховица

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица