1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Клуб на пенсионера и инвалида

 

     Клубове на пенсионера

     Клубовете на пенсионера имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора.
    На територията на община Горна Оряховица функционират 18 Клуба на пенсионера:

1. Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова” - гр. Горна Оряховица

2. Клуб на пенсионера „Филип Тотю” - гр. Горна Оряховица

3. Клуб на пенсионера „Раховец” - гр. Горна Оряховица

4. Клуб на пенсионера „Железничар” - гара Горна Оряховица

5. Клуб на пенсионера „Здравец” - гр. Горна Оряховица, кв. Калтинец

6. Клуб на пенсионера „Надежда” - гр. Долна Оряховица

7. Клуб на пенсионера „Янтра - 96” - с. Писарево

8. Клуб на пенсионера „Сребърна Върбица” - с. Върбица

9. Клуб на пенсионера „Здравец” - с. Горски долен Тръмбеш

10. Клуб на пенсионера "Калето" - с. Горски горен Тръмбеш

11. Клуб на пенсионера „Асен Разцветников” - с. Драганово

12. Клуб на пенсионера „Нов век” - с. Стрелец

13. Клуб на пенсионера „Надежда” – с. Правда

14. Клуб на пенсионера „Дълголетие” - с. Първомайци

15. Клуб на пенсионера „Надежда” - с. Поликрайще

16. Клуб на пенсионера „Вяра” - с. Янтра

17. Клуб на пенсионера „Единство” - с. Крушето

18. Клуб на пенсионера „Момина сълза” - с. Паисий


      Клуб на инвалида

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Патриарх Евтимий” № 4
Отговорник, спомагателни дейности: Данка Петрова
тел.:  0618/2 00 72 

       Клубът на инвалида е място за социални контакти, консултации, провеждане на събрания, изложби, честване на лични, национални и християнски празници. Основните насоки за работа на Клуба на инвалида са: укрепване здравето и жизнения статус на хората с увреждания, премахване на транспортни, архитектурни и комуникативни бариери, информационно-консултантски услуги, решаване на проблеми със заетостта и трудовата реализация, помощ при снабдяване с помощно-технически средства и при попълване на документи и най-вече социализация на хората с увреждания.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица