1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ДЕКЛАРАЦИИ

по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Общински съветници подали декларации по ЗПКОНПИ

 

Регистър на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Общински съвет Горна Оряховица 2019 г.

 

Рег.№

Дата

Име на лице, заемащо публична длъжност

Длъжност

Основание за подаване

1.

15.05.2019 г.

Ангел Станев Колев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

2.

    15.05.2019 г.

Ангел Стоянов Йорданов

Общински съветник

ЗПКОНПИ

3.

15.05.2019 г.

Веселин Георгиев Хаджигеоргиев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

4.

    15.05.2019 г.

Георги Недев Бижев

Общински съветник

       ЗПКОНПИ

5.

15.05.2019 г.

Георги Рачев Рачев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

6.

15.05.2019 г.

Даниел Георгиев Костадинов

Общински съветник

ЗПКОНПИ

7.

15.05.2019 г.

Деница Петрова Цветанова

Общински съветник

       ЗПКОНПИ

8.

    15.05.2019 г.

Диана Великова Даскалова-Апостолова

Общински съветник

ЗПКОНПИ

9.

15.05.2019 г.

Димитър Стойков Николов

Общински съветник

ЗПКОНПИ

10.

15.05.2019 г.

Добрин Серопе Дериджиян

Председател

ЗПКОНПИ

11.

15.05.2019 г.

Иван Генов Момъков

Общински съветник

ЗПКОНПИ

12.

15.05.2019 г.

Йордан Георгиев Бойчев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

13.

15.05.2019 г.

Йордан Филипов Аврамов

Общински съветник

       ЗПКОНПИ

14.

15.05.2019 г.

Йордан Антонов Яков

Общински съветник

ЗПКОНПИ

15.

15.05.2019 г.

Йордан Кирилов Керчев

Общински съветник

       ЗПКОНПИ

16.

15.05.2019 г.

Йордан Стефанов Михтиев

Общински съветник

       ЗПКОНПИ

17.

15.05.2019 г.

Кирил Асенов Кирилов

Общински съветник

ЗПКОНПИ

18.

    15.05.2019 г.

Людмила Николаева Илиева

Общински съветник

ЗПКОНПИ

19.

15.05.2019 г.

Милчо Стефанов Милев

Общински съветник

 ЗПКОНПИ

20.

    15.05.2019 г.

Марин Русев Богомилов

Общински съветник

ЗПКОНПИ

21.

    15.05.2019 г.

Митко Станчев Станев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

22.

15.05.2019 г.

Никола Иванов Колев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

23.

15.05.2019 г.

Огнян Иванов Стоянов

Общински съветник

ЗПКОНПИ

24.

15.05.2019 г.

Петър Алексиев Гайдаров

Общински съветник

ЗПКОНПИ

25.

15.05.2019 г.

Павлинка Йорданова Николова

Общински съветник

ЗПКОНПИ

26.

    15.05.2019 г.

Румен Михайлов Иванов

Общински съветник

ЗПКОНПИ
 

27.

    15.05.2019 г.

Савадор Стефанов Ганчев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

28.

15.05.2019 г.

Стелияна Христова Христова

Общински съветник

ЗПКОНПИ

29.

15.05.2019 г.

Стефчо Иванов Алипиев

Общински съветник

ЗПКОНПИ

30.

15.05.2019 г.

Трифон Гавраилов Димитров

Общински съветник

ЗПКОНПИ

31.

    15.05.2019 г.

Цветан Георгиев Песаров

Общински съветник

ЗПКОНПИ

32.

15.05.2019 г.

Юлиан Ангелов Йорданов

Общински съветник

ЗПКОНПИ

33.

    15.05.2019 г.

Янко Димитров Янков

Общински съветник

ЗПКОНПИ

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица