1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ново озеленяване и 63 нови широколистни дървета ще има на мястото на брезите на ул. „Вичо Грънчаров”

1ideen GO ZIБрезите по ул. „Вичо Грънчаров” се премахват, заради реализиране на нов ландшафтен проект за зеления остров. Преди да бъдат отсечени дърветата, комисия е направила оглед и е дала становище. Брезите са засадени в близост до пътното платно, неравномерно и на сравнително близко разстояние една от друга - 0.50-0.80 м., като част от клоните са надвиснали над него.

Брезите са дървета, които имат сравнително малък и къс главен корен и силно развити странични корени, които водят началото си от основата на стъблото. Поради тази причина и при недостатъчно количество хранителна площ на кореновата система се нарушават физиологичните процеси на дърветата. В резултат на това се забелязва изсъхване по кората и част от короната на дърветата. В годините е извършвано окастряне на сухи и начупени клони, както и премахване на част от дърветата, поради изсъхване. Стъблото на брезата е тънко и достига до 30 м. височина. При обилен снеговалеж и натежаване на клоните на дърветата от падналия сняг, те надвисват над пътното платно, заради близостта си с него. Така се нарушава безопасността на движение на автомобилите, както и сигурността на преминаващите граждани.

С реализирането на проекта за обновяване на зелената площ по ул. „Вичо Грънчаров” между улиците „Хан Крум” и „Васил Априлов”, на мястото на озеленените площи ще се извърши ново затревяване с подходяща тревна смеска. Едно от важните условия за постигане на красива и дълготрайна тревна покривка е подготовката на почвата за затревяване.

С реализирането на новия проект ще се засадят 63 шириколистни дървета от различен вид, на разстояние 2 м. от уличното платно, които отговарят на изискванията на средата, устойчиви са на болести и неприятели. Ще се засадят и още 2 иглолистни дървета с подходящо оформена корона и устойчиви към нашия климат. Съществуващата иглолистна растителност ще бъде запазена и включена в композиция с нови 670 храсти от различни видове.

Пространственото и растително оформление, което ще бъде направено на зеления остров отговарят на функционалното предназначение на територията.

Проектът за обновяване на зелената площ предвижда и повдигане на бордюрите, подравняване на тревната площ, изграждане на поливна система. Взети са под внимание естествено образуваните от пешеходците преминавания през зелената площ и е предвидено тяхното запазване.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица