1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

СУ „Георги Измирлиев“ ще разчупи формалното образование

sn.SU G.IzmirlievСУ „Георги Измирлиев“ е училище, което освен нови технологии, съвременно оборудване и отлична спортна база, скоро ще предлага на учениците си и иновативни методи на обучение.

Учители от СУ „Георги Измирлиев“ разработиха проект по Програма „Еразъм+“ КА1, сектор „Училищно образование”. Проектът, „Разчупи формалното образование”, беше одобрен за финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси, който е Националната агенция за България по администриране на Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”.

Проектът е с продължителност 12 месеца и има за цел да повиши знанията и уменията на учителите за използване на неформални методи на обучение и да повиши мотивацията на учениците. Участниците в проекта ще се стремят да направят по-популярен този начин на преподаване и учене сред общността в региона и сред учители от цялата страна.

За целта трима учители от СУ „Георги Измирлиев“, Петя Минкова, Йорданка Симеонова и Елица Билева, ще участват в обучение на тема „Разчупи формалното образование” през месец юли в Малага, Испания. Девет дена учителите от Гимназията ще се обучават как да прилагат нови и нетрадиционни методи на преподаване, а след като се върнат в България, ще обучат още много учители на наученото.

Информация: СУ „Георги Измирлиев”

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица