1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за предстояща първа копка по проекта за обновяване на градска среда - пл. "Г. Измирлиев"

europe flagОбщина Горна Оряховица europe OPRRорганизира официалната церемония “Първа копка”, с която ще започне  изпълнението на обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица”, реализиран по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор №BG16RFOP001-1.027-0003-C01. Церемонията ще се състои на 26.06.2017 г. от 11.00 часа на мястото на обекта.

Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор №BG16RFOP001-1.027-0003-C01 е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 24.10.2016 г.между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (predvaritelna_informacia_center.pdf)Информация за първа копка на пл. "Г. Измирлиев"Връзки с обществеността357 Kb12.06.2017 15:09

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица