1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

8 екипа в община Горна Оряховица ще работят за задържане на децата в училище

shcool8 мобилни екипа ще бъдат сформирани в община Горна Оряховица във връзка със създадения от правителството Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Вече са проведени срещи по този повод с Регионалното управление на образованието и Областна администрация. Изискано е от Община Горна Оряховица и останалите местни администрации да се обособят районите, в който ще действат екипите.

Районите ще обхващат всички населени места, включително и тези, в които няма училище. В тези селища ще работят екипите от най-близките училища и детски градини. Два от екипите ще действат в Горна Оряховица.

Екипите ще включват представители на РУО, училища, детски градини, на съответната дирекция „Социално подпомагане”, на Полицията и общински служители. Според спецификата на даден район, екипът може да се допълва с други служби, като Детска педагогическа стая, Служба по заетост, Здравна инспекция.

След обработването на информацията от ГРАО и Националната електронна система за предучилищно и училищно образование, ще стане ясно колко от децата са на територията на България, но не са записани на училище. Именно тези деца, институциите ще опитат да върнат в клас.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица