1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

БЧК започна раздаването на хранителни продукти на нуждаещи се български граждани

sn.InternetБЧК започва раздаването на хранителни продукти в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Продуктите ще се раздават по списък от 3.04. до 4.05. от 9.00 ч. до 12.00 ч. всеки работен ден. Пунктът за раздаване за гр. Горна Оряховица се намира в ПГЕЕ “М. В. Ломоносов“ – задния вход на училището. Право да получат хранителни продукти имат лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2015/2016 година; майки/осиновителки/, които са получавали месечни помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ към м.октомври 2016 г.; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици,записани в първи клас по чл.10а от Закона за семейните помощ за деца/ЗСПД/ за учебната 2016/2017 г.; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето/ППЗЗД/ към м.октомври 2016 г.; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/ППЗСП/, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016; лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, които имат личен доход до 314 лв. към м.февруари 2017 г. и лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ към месец февруари 2017 г.

Всички правоимащи, включени в списъците ще получат по 16,320 кг хранителни продукти: леща – 7 кг.; рибна консерва – 7 бр. ; лютеница – 4 бр.; грах – 4 бр.; доматено пюре – 2 бр.; мед – 2 бр.; бисквити – 6 бр.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица