1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

СУ "Георги Измирлиев" спечели нов проект по програма "Еразъм +"

SAM 5637Екип от педагогически специалисти на СУ ”Георги Измирлиев” разработи и спечели проект по „Еразъм+”, КД1 на тема :

The 4 Cs- Conflict, Communication, Creativity, Computers

Проектът ще стартира на 1 юни 2018 г. и е с продължителност 1 година.

Осем педагогически специалисти от училището ще проведат поредица от обучения във Флоренция, Барселона и Дъблин по теми: „Креативност, иновация, мотивация и нови обучителни методи”, "Нови методи за решаване на конфликти, стратегии за мотивация и съвместна работа”, „Социалните медии и уеб решения за класната стая”, „Използване на таблети и смартфони като образователен инструмент”. Избраните курсове представляват една модерна програма за постигане на европейско качество и високи стандарти в образователно- възпитателната работа на учителите.

Участието на училищния персонал в дейности за мобилност с цел обучение, ще изисква от участниците:

- Да повишат уменията си за работа с цифрови инструменти, образователни игри, дигитални средства, образователни платформи;

- Да овладеят и прилагат образователни подходи, базирани на ключови компетентности за работа със социални медии и уеб решения;

- Да придобият опит в разработване и прилагане на нови методи и програми за справяне с конфликти, мотивация и стратегии за сътрудничество;

- Да разработят интегрирани образователни дейности, които да позволят на учениците да развиват креативността си, критичното мислене и постигат целеви резултати в повече компетенции;

Проектът The 4 Cs- Conflict, Communication, Creativity, Computers е отговор на колектива в стремежа му за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение и издигане в приоритет на инвестициите в образованието и обучението.

Проектът ще допринесе за повишаване на качеството на преподаване на педагогическите специалисти и превръщането на образователния процес в ефективен и интересен. Ученикът ще бъде поставен в центъра на обучителния процес и ще се занимава с области, които отговарят на неговите интереси.

   В рамките на едногодишния период на проекта учителите, участвали в обучението, ще създадат блог, който ще представя всички дейности и придобит опит по време на обученията. В него ще бъдат направени връзки към други блогове или уеб страници, ще бъдат публикувани снимки на дейности, свързани с проекта. Ще се проведат семинари с учители от училища от региона, ще бъдат обобщени постигнатите резултати от работата с ученици посредством разработени анкети, ще бъде информирана обществеността чрез медиите (вестник, местен телевизионен канал, социални мрежи) за дейностите по проекта.

Информацията от блога и семинарите ще може да се използва като учебен ресурс за разработване на обучителни материали.

Непосредствено след обучението ще започне интегриране на компетентности и европейски опит, придобити по време на обучението.

Информация: СУ "Георги Измирлиев"

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица