1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

На 31 октомври изтича крайният срок за втората вноска на местните данъци за текущата година

MDT picНа 31 октомври изтича срокът за плащане на втората вноска на данъка върху превозните средства и данъка върху недвижимите имоти за текущата година, напомнят от дирекция „Местни приходи“. Последният ден на октомври е и краен срок за плащане на втора вноска на такса битови отпадъци за 2018 г. При наличие на просрочени стари задължения, погасяването им се извършва по реда на тяхното възникване.

На 31 октомври изтича и срокът за подаване на декларации за определяне на таксата битови отпадъци според количеството битови отпадъци за 2019 г., напомнят от дирекция „Местни приходи“.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица