1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наредби на ОбС

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (Naredba publ obs proekt po ZOD-parvono4alna.pdf)НАРЕДБА за публ. обсъждане на проект, финансиран чрез дългосрочен дългВръзки с обществеността75 Kb11.02.2014 15:31
Изтегляне на файла (Naredba za Budjeta po ZPF 2014 sajt.pdf)НАРЕДБА за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три годиниВръзки с обществеността172 Kb11.02.2014 15:30
Изтегляне на файла (Naredba taksi po chl 9 ot ZMDT v sila ot 01 01 2014.pdf)НАРЕДБА за определяне на таксите и услугите по чл.9 от ЗМДТ-обновенаВръзки с обществеността561 Kb 8.01.2014 13:45
Изтегляне на файла (NAREDBA Obst. sobstvenost -27.09.2013g..pdf)Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоВръзки с обществеността557 Kb19.12.2013 09:33
Изтегляне на файла (Naredba chl 9 ot ZMDT-07 2013.pdf)НАРЕДБА за определяне на таксите и услугите по чл.9 от ЗМДТ-обновенаВръзки с обществеността559 Kb 5.08.2013 07:51
Изтегляне на файла (2013.pdf)Наредба за местните данъци-обновенаВръзки с обществеността343 Kb 4.06.2013 13:35
Изтегляне на файла (Н А Р Е Д Б А за гробищните паркове.pdf)НАРЕДБА за организация на гробищните парковеВръзки с обществеността157 Kb20.05.2013 15:55
Изтегляне на файла (REGISTAR - Obst.sobstv.-- NOV.xls)Публичен регистър на актове за общинска собственост на Община Горна ОряховицаВръзки с обществеността640 Kb14.03.2013 16:12
Изтегляне на файла (Naredba_KP_nova.pdf)НАРЕДБА за организацията и дейността на пенсионерските клубове в ОбщинатаВръзки с обществеността142 Kb 4.01.2013 09:49
Изтегляне на файла (Наредба-Реклама- след промяната.pdf)НАРЕДБА за разполагане на външна рекламаВръзки с обществеността113 Kb19.11.2012 11:47
Изтегляне на файла (NAREDBA za obst.red okonchatelna.pdf)НАРЕДБА за поддържане на обществения редВръзки с обществеността130 Kb19.11.2012 11:46
Изтегляне на файла (111 НАРЕДБА_ЗА_УСЛОВИЯТА_И_РЕДА_ЗА_РАЗКОПАВАНЕ_НА_ЕЛЕМЕНТИ_НА_ТЕХНИЧЕСКАТА_ИНФРА)НАРЕДБА за реда за разкопаване на елементите на техническата инфрасттруктураВръзки с обществеността155 Kb15.10.2012 15:23
Изтегляне на файла (Naredba gori.pdf)НАРЕДБА за стопанисване на горските територии-общинска собственостВръзки с обществеността108 Kb11.10.2012 09:05
Изтегляне на файла (PROGRAMA  Obst.sob.- 2012g..pdf)ПРОГРАМА за управление на общинската собственост-2012 г.Връзки с обществеността184 Kb 9.10.2012 10:50
Изтегляне на файла (Obshtinska_naredba.pdf)НАРЕДБА за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населениетоВръзки с обществеността321 Kb 9.10.2012 10:50
Изтегляне на файла (naredba_jili6ta_2012 za internet stranicata.pdf)НАРЕДБА за условията и реда за установ.на жилищни нужди,настаняване под наем иВръзки с обществеността488 Kb10.08.2012 07:29
Изтегляне на файла (Naredba_koncesii_- NOVA.pdf)НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИВръзки с обществеността210 Kb15.06.2012 13:42
Изтегляне на файла (Pravilnik ednokr pomo6t deca - izm 2012.pdf)ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИН. ПОМОЩ ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДО 3 ДЕТЕВръзки с обществеността111 Kb 7.06.2012 10:32
Изтегляне на файла (Naredba obst. gori.pdf)Проект-наредба за горските територии-общинска собственостВръзки с обществеността108 Kb11.04.2012 13:31
Изтегляне на файла (NAREDBA Obst. sobstvenost -23.02.2012g..pdf)Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоВръзки с обществеността555 Kb20.03.2012 08:48
Изтегляне на файла (Naredba-targovski drugestva.doc)Наредба за управление на търговски дружества с общинско имущество и общински преВръзки с обществеността76 Kb 2.02.2012 16:43
Изтегляне на файла (202da2b73e8d1f6365a1ab1e330b952f.pdf)Наредба за организация и безопасност на движението в община Горна Оряховица Admin94 Kb11.12.2011 20:16
Изтегляне на файла (8e8bc74168abd3e6e0ef432930ac29b5.pdf)Наредба за управление на дейностите по изхвърляне, събиране, складиране, превозвAdmin201 Kb11.12.2011 20:14
Изтегляне на файла (eb6fdf5a1bac35975f98d0a9e4cb2631.pdf)Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на тAdmin79 Kb11.12.2011 20:13
Изтегляне на файла (74bc0af18bc5b12f099f5ada54b3d71a.pdf)Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територияAdmin102 Kb11.12.2011 20:12
Изтегляне на файла (b36a18a0de56379049817a21514d1a9a.pdf)Наредба за управление на общинските пътища Admin202 Kb11.12.2011 20:11

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица