1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Публични покани

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
1 Доставка на съдове за смет
2 Доставка за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г.
3 Доставка на миещи,перилни и хигиенни препарати и консумативи по обособени позиции
4 Основен ремонт на обекти по 10 обособени позиции
5 Основен ремонт на обекти пo обособени позиции
6 Ремонт улици на територията на Община Горна Оряховица по обособени позиции
7 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за Община Горна Оряховица и второстепнните рaзпоредители
8 Избор на изпълнител на специализирана транспортна услуга
9 Избор на мобилен оператор за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители .
10 ,,Актуализиране на общинската програма за намаляване на нивата на замърсители по обособени позиции."
11 ,,Избор на изпълнител за рекламни материали за Община Горна Оряховица".
12 Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет към Община Г. Оряховица
13 Кетърингова услуга за потребителите на дневен център за деца с увреждания
14 Доставка на озвучителна техника за Община Горна Оряховица
15 „Предоставяне на външни услуги по програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България"
16 "Изграждане на канализации по улици в град Долна Оряховица"
17 Доставка и монтаж на климатици
18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ, РАСТЕНИЯ
19 "Изграждане на обекти по обособени позиции"
20 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Страница 1 от 3

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер