1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Приключиха дейностите по проекта за изграждане на приют в Горна Оряховица

DSC 1115Приключиха дейностите по проекта на Общината „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица“. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е в размер 745 778,88 лв., от които:614 245,61 лв. е съфинансиране от Европейския съюз, 108 396,26 лв. е националното финансиране, а

23 137,01 лв. е съфинансирането от Община Горна Оряховица, оповестиха на заключителната пресконференция кметът инж. Добромир Добрев и екипът на проекта, с ръководител инж. Десислава Ганчева.

Проектът е разработен от Община Горна Оряховица, одобрен е и стартира на 15.09.2016 г. със сключване на Административен договор между Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

С реализацията на проекта е осигурена подходяща социална инфраструктура с необходимото оборудване и обзавеждане за предоставяне на социална услуга в общността от резидентен тип – приют – за 15 бездомни лица. Осигурени са подходящи условия за живот за задоволяване на неотложни базови потребности, като: подслон, храна, здравни грижи, хигиена, и други социални услуги за лицата през периода, в който компетентните институции ще работят за разрешаване на всеки един индивидуален случай с бездомно лице. Изградена е достъпна архитектурна среда: асансьор, рампи в двора на приюта, помещения с улеснен достъп за хора с увреждани, с което се допринася за спазване мерките за насърчаване на равни възможности и недопускане на дискриминация по отношение на лица с увреждания. Приютът ще обслужва основно лица от и намиращи се на територията на населените места от община Горна Оряховица.

Сградата на приюта бе открита официално във вторник в присъствието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която е и ръководител на Управляващия орган на ОПРР.

Предстои разкриване на социалната услуга „Приют”, като Община Горна Оряховица ще използва всички възможности за разкриването на социалната услуга, чрез: кандидатстване пред Министерство на труда и социалната политика, ако стартира процедура по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за осигуряване на европейско финансиране; пред фонд „Социална закрила”, пред Агенция за социално подпомагане, с цел услугата да се финансира от държавния бюджет като делегирана от държавата дейност. Ако тези възможности не се реализират, то услугата ще се финансира от общинския бюджет.

         Общински съвет Горна Оряховица със свое решение пое ангажимент за устойчивост на проекта за предоставяне на социалната услуга в период не по-малко от пет години след крайното плащане към Община Горна Оряховица, в качеството й на бенефициент по проекта и за осигуряване финансиране на социалната услуга за период не по-малък от 5 години след създаването й, с цел да гарантира финансовата и институционална устойчивост на резултатите от проекта и продължаване на постигнатото.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица