1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Горнооряховски деца прерязаха лентата на обновения площад „Георги Измирлиев“

DSC 0211Децата на Горна Оряховица прерязаха лентата на обновения площад „Георги Измирлиев“. Това стана по време на официалната церемония по откриване на един от най-значимите обекти в града, финансиран с европейски средства. Нестандартният начин предложи народният представител Цветан Цветанов, който заедно с домакина – кмета на Общината инж. Добромир Добрев асистираха на децата. Така малчуганите станаха съпричастни към един от най-мащабните ремонти през последните десетилетия. На официалната церемония присъстваха още Даниел Панов – Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Община Велико Търново; евродепутатът Ева Майдел, народните представители инж. Клавдия Григорова-Ганчева Станислава Стоянова, Областният управител проф. д-р Любомира Попова, Иван Даскалов и Михаела Христова от „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, изпълнител на I етап от проекта, Красиимр Гатев от ДЗЗД „Обнова“, извършило строителния надзор, арх. Константин Косев от ДЗЗД „Горна Оряховица“, на което бе поверен авторският надзор, представители на институции, кметове и гости от съседни общини.

„Това събитие дълги години се очакваше от нашите съграждани. Приключва най-мащабната реконструкция, случила се през последните 40 г. Заедно - парк „Детски кът“ и площад „Георги Измирлиев“, обновяват изцяло градската среда. Искам да благодаря на българското правителство и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Управляващия орган, че дават възможност малки градове да се развиват и да се обновяват. Това е важен проект, свързан с хората на нашия град. Най-важното, което бяхме заложили, беше достъпната среда. Много питания имаше от майки. Смятам, че заложеното е изпълнено изцяло и всяка една точка от площада има достъпна среда. Повече са също и кътчета за отдих. Изградените поливни системи добавят още към добрия облик на градската среда. Благодаря на екипа на проекта – усмихнатите лица днес доказват, че са си свършили работата, на изпълнителите, че свършиха работата си добре и в срок, на надзорника и проектанта за това, че осъществиха един съвършен проект. Да ни е честито и да го пазим“, обърна се към горнооряховчани кметът инж. Добромир Добрев.

„За мен е чест, че днес откриваме площада след добре свършената работа на екипа, работил по проекта. Това подобрява средата за живеене, дава самочувствие на жителите на Горна Оряховица. Това, което направиха кметът и администрацията, бе да се възползват от европейската солидарност и да подготвят проекти, които да бъдат на стойност около 10 млн. лв. В първия финансов програмен период Горна Оряховица бе изключена от възможността да кандидатства по подобни проекти. Благодаря и на кмета Даниел Панов, защото когато се водеха финалните преговори за общините, които да влязат в тази програма, той като председател на НСОРБ направи нужното Горна Оряховица да може да се възползва от европейската солидарност. Без тези 10 млн. лв. нямаше да има подобряване на живота в Горна Оряховица. Направете съпоставката – 30 млн. лв. е бюджетът на Община Горна Оряховица, 600 хил. лв. се заделят всяка година от бюджета за капиталови разходи. Къде са 600 хил. лв., къде са 10 млн. лв.“, риторично попита Цветанов. Той припомни и за целевите средства, осигурявани 2015 – 2016 г. за Горна Оряховица в размер на над 2 млн. лв. „Трябва да дадем висока оценка и на правителството и МРРБ, защото през последните няколко години около над 15 млн. лв. са за инфраструктура от републиканската пътна мрежа, свързваща общината с останалите във Великотърновска област“, каза още Цветан Цветанов.

На добър час на всички пожела и евродепутатът Ева Майдел, по думата на която днес Европа е в Горна Оряховица.

Обектът „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица” е реализиран по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР). Освен този обект в рамките на инфраструктурния проект е реконструиран и парк „Детски кът“ в град Горна Оряховица.

По проекта е модернизиран централният градски площад и пешеходните подходи към него. В западно направление са изградени каскади и сух фонтан, както и инфраструктурата за свободна WI-FI зона. В североизточната част на площада е предвидено място за временна търговия и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част на пешеходната зона е изградена детска площадка. В централната част на площада е оформено място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия. Засадени са дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата са разположени места за сядане, а в оформените зелени площи има красиви цъфтящи растения. В зелените площи са изградени поливна система и капково напояване. Доставено и монтирано е градинско и парково обзавеждание - пейки, кошчета за отпадъци и перголи. Монтирани са три броя фонтанки за питейна вода. Изградени са рампи, които осигуряват достъпна среда на хора с увреждания. Монтирана е система за денонощно видеонаблюдение. С цел подобряване организацията на движение е изградено кръгово кръстовище. Строителството на обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица” включва етапите: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица - І етап – Същинско площадно пространство“ и „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица – ІІ етап - Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново“. Първия етап изпълни „Политрейд Кънстъркшън“ ЕООД, гр.София, а втория етап – „Еко Традекс Груп“ АД, гр.Хасково. Общата стойност на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, договор № BG16RFOP001-1.027-0003-C01, е 5 988 104,86 лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302,91 лева, от които: 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% представляват национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Освен средствата по ОПРР за успешната реализация на проекта бяха предвидени допълнително 353 801,95 лева - съфинансиране от Община Горна Оряховица.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица